Hyppää sisältöön

Vanhuspalvelut

Savonlinnan kaupungin vanhuspalvelut tuottaa Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä eli Sosteri.

Vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto on kaupungin lakisääteinen valmisteluelin (toimikunta), jonka tehtävänä on edistää ikäihmisten asioiden esilletuloa kaupungin päätöksenteossa.

Neuvoston jäsenmäärä on 9. Kaupunginhallitus valitsee jäsenet eläkeläis- ja veteraanijärjestöjen esityksestä.

Vanhusneuvoston esityslistat/pöytäkirjat

Vanhusneuvoston asettaminen toimikaudelle 2017-2021 

Vanhusneuvoston kokoonpano on nimetty kaupunginhallituksen päätöksillä 19.6.2017 § 325, 5.9.2017 § 418, 14.10.2019 § 387, 27.1.2020 § 18.

Vanhustenviikon juhla

Vuonna 2020 vanhustenviikon juhla ja muut vanhusneuvoston järjestämät tapahtumat jouduttiin perumaan koronan vuoksi. Asiaan palataan syksyllä 2021 olosuhteiden salliessa.

Siskot ja Simot runoluuri

Runoluuri

Linja-autoliikenteen arvolippu

Linja-autoliikenteen arvolippu on otettu käyttöön Savonlinnassa 1.6.2019. Tämä koskee mm. 65 vuotta täyttäneitä, jotka pääsevät matkustamaan paikallisliikenteen, Linja-autoliikenne S. Kososen ajamilla keskusta-Nojanmaa välisillä matkoilla ja palveluliikenteen (PALI) matkoilla 2 €/suunta. Ladattava matkakortti on lunastettava ensin Matkahuollosta, R-kioskista tai linja-autoista joihin lippu käy. Lisätietoa: Arvolippu

Ikääntymispoliittinen strategia ja suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi vuosille 2019-2020 

Savonlinnan kaupungin ja Itä-Savon sairaanhoitopiirin ikääntymispoliittinen strategia ja suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi vuosille 2019-2020 ensimmäinen luonnos esiteltiin 6.2.2019 vanhusneuvostolle.

Ensimmäisen luonnoksen esittely- ja kuulemistilaisuudet kuntalaisille

Tilaisuuksissa suunnitelmaa esittelee kotihoidon päällikkö Minna Laurio. Samalla esitellään kaupungin hyvinvointisuunnitelman vanhuksia koskevaa osaa.

Ikääntymispoliittinen strategia ja suunnitelma 2019-2020 esiteltiin kaupunginhallitukselle 4.3.2019.

Ikääntyneiden palveluopas

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ylläpitää ikääntyneiden palveluopasta. Opasta jaetaan kotikäyntien yhteydessä ja ikäihmisten tapahtumissa. Opas löytyy myös kaupungintalon palvelupisteestä ja Kerimäen, Punkaharjun ja Savonrannan yhteispalvelupisteistä.

Ikääntyneiden palveluopas Savonlinna ja Enonkoski

Tietoa ikääntyville

Linkki: Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista

Suomi.fi -linkistä löytyy tietoa monista tärkeistä asioista ja palveluista ikääntyville ja heidän asioitaan hoitaville:
http://www.suomi.fi/suomifi/suomi/ikaantyville/