Hyppää sisältöön

Rengaslukko ja ajoneuvon siirto

Rengaslukko

Pysäköinninvalvonnasta annetun lain (727/2011) 4 §:n mukaan ajoneuvoon voidaan kiinnittää rengaslukko

  • heti, jos ajoneuvolle on määrätty viidestä eri teosta pysäköintivirhemaksu ja määrätyt virhemaksut ovat suorittamatta eikä niihin voi hakea muutosta
  • kahden vuorokauden kuluttua, jos ajoneuvo on pysäköity virheellisesti.

Myös yksityisellä alueella tai maastossa sijaitsevaan ajoneuvoon voidaan samoin perustein ja alueen omistajan tai haltijan perustellusta pyynnöstä kiinnittää rengaslukko.

Kun ajoneuvoon kiinnitetään rengaslukko, kielletään samalla myös ajoneuvon liikuttaminen (rikoslaki 16 luku, 10 §:n 1 mom. 3 kohta). Rengaslukon irrottaminen on niin ikään lailla kielletty.

Rengaslukon irrottaminen

Rengaslukko irrotetaan, kun rengaslukon perusteena olevat pysäköintivirhemaksut sekä rengaslukon käyttämisestä määrätty maksu on maksettu.

Ajoneuvon siirto

Jos ajoneuvo on pysäköity pysäköimistä koskevan säännöksen vastaisesti tielle, tienpitoviranomainen tai kunnallinen pysäköinninvalvoja voi suorittaa lähi- tai varastosiirron aikaisintaan kahden vuorokauden kuluttua säännöksen vastaisen pysäköinnin alkamisesta.

Mikäli ajoneuvoa ei noudeta 30 päivän kuluessa varastosiirtopäätöksen tiedoksisaannista, ajoneuvo siirtyy kunnan omistukseen. Siirtokustannukset tullaan perimään ajoneuvon omistajalta tai niistä vastuussa olevalta haltijalta. Ajoneuvoa noudettaessa on siirtokustannukset korvattava sekä oikeus ajoneuvoon todistettava.

Kaupunki siirtää myös yksityiselle alueelle virheellisesti pysäköidyn ajoneuvon, hylätyn ajoneuvon tai romuajoneuvon yksityisen alueen haltijan perustellusta pyynnöstä. Ajoneuvojen siirtopyyntö tehdään täyttämällä ja allekirjoittamalla alla oleva lomake ja lähettämällä se sähköpostilla osoitteeseen pysakoinninvalvonta (at) savonlinna.fi

Yksityisen alueen omistaja on velvollinen korvaamaan pyynnöstään siirretyn ajoneuvon siirtokustannukset, jollei niitä saada perittyä ajoneuvon omistajalta.

Pyyntö ajoneuvon siirtämiseksi yksityiseltä alueelta