Hyppää sisältöön

Oppilashuolto – Punkaharju

Oppilashuolto

Kouluterveydenhoitaja on koulullamme tiistaisin klo 10-14 puh. 044 417 2393.
Koululääkäri suorittaa tarkastukset ensimmäisen ja viidennen luokan oppilaille.
Kouluhammaslääkäri tekee tarkastukset oppilaille säännöllisin väliajoin.
Koulupsykologi Niina Finell puh. 044 417 4214
Koulukuraattori puh. 050 475 4096
Laaja-alainen erityisopettaja Nina Bruce puh. 044 417 5454
Oppilashuoltoryhmä kokoontuu tarpeen mukaan.
Erilaisissa oppimisvaikeuksissa huoltajat voivat ottaa yhteyttä luokanopettajaan, koululääkäriin tai kouluterveydenhoitajaan ja keskustella psykologipalvelujen tarpeesta. Myös opettaja voi olla aloitteentekijä.