Hyppää sisältöön

Yksinoikeudensuoja

Liikennepalvelulain mukainen ilmoitus yksinoikeudensuojasta Savonlinnan kaupungin toimivalta-alueella.

Savonlinnan kaupungin tekninen lautakunta on päättänyt 18.5.2010 § 162, että Savonlinnan kaupungin joukkoliikennepalvelut järjestetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen so. ”palvelusopimusasetuksen” 1370/2007 mukaisesti. Euroopan unionin viralliseen lehteen on ilmoitettu kesäkuussa 2012, että sopimukset koskevat joukkoliikennepalveluita Savonlinnan kaupungin toimivalta-alueella.

Liikennepalvelulain siirtymäsäännösten 320/2017 VII osa 1 luku § 3, 1 mom. mukaan lain voimaan tullessa olevat luvat, hyväksynnät, kiellot ja päätökset pysyvät voimassa.

Toimivaltainen viranomainen voi kieltää toiminnan, joka aiheuttaa jatkuvaa ja vakavaa haittaa yksinoikeudella suojatulle liikenteelle.

Savonlinnan kaupungin joukkoliikenteen palvelut on hankittu bruttosopimusmallilla. Aikataulut ja reitit löytyvät kaupungin kotisivulta https://www.savonlinna.fi/asukas/kadut_ja_liikenne/liikenne/paikallis-ja-lahiliikenne.

Savonlinnan kaupunki
toimivaltainen viranomainen