Hyppää sisältöön

Erityisopetus

Osa-aikainen erityisopetus on erityisopettajan oppilaalle tarjoamaa tukea koulutuntien aikana joko yksilöllisesti tai pienryhmässä, tilapäisesti tai pysyvänä opetusjärjestelynä. Erityisopetusta voidaan antaa myös muun opetuksen lomassa samanaikaisopetuksena, jolloin erityisopettaja on luokanopettajan mukana luokassa tai toisessa tilassa tekemässä samoja tehtäviä, joita luokassa tehdään.

Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteena on parantaa oppilaiden oppimisvalmiuksia ja auttaa perustaitojen sekä tietojen omaksumisessa sekä ennaltaehkäistä oppimisvaikeuksien syntyä. Osa-aikainen erityisopetus sisältää mm. lukemisen, kirjoittamisen, matematiikan ja englannin kielen perustaitojen harjaannuttamista ja oppimisen tukemista.

Oppilaat ohjautuvat erityisopetukseen erilaisten kartoitusten, opettajien, vanhempien tai oppilaiden itsensä tekemien aloitteiden pohjalta. Erityisopettaja seuraa oppilaiden koulunkäyntiä ja on luokanopettajan mukana oppilaiden siirtymävaiheissa (esikoulusta kouluun ja edelleen 5. luokalle toiseen kouluun).

Erityisopettaja tukee tehostetun ja erityisen tuen tarpeessa olevien oppilaiden koulunkäyntiä ja on mukana opetusjärjestelyiden suunnittelussa sekä oppimissuunnitelmien ja HOJKSien laadinnassa.