Hyppää sisältöön

Harrastamisen Suomen malli

Harrastamisen Suomen mallin tavoitteena on tukea lasten ja nuorten hyvinvointia mahdollistamalla jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Harrastusvalikoimaa ja tarjontaa järjestetään lasten ja nuorten toiveita kuunnellen. Toimintamalli suunnitellaan, rakennetaan ja kokeillaan yhdessä harrastuksia tuottavien tahojen kanssa.

Pilottikaudella 1.1.–5.6.2021 harrastustoimintaa järjestettiin perusopetuksen vuosiluokkien 1.–9. sekä lisäopetuksen oppilaille 117 kunnassa ympäri maata. Lukuvuodeksi 2021-2022 toiminta on laajentunut ja harrastustoimintaa järjestetään 235 kunnassa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt hakemusten perusteella kunnille erityisavustusta Harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen 17 M€. Tavoitteena on juurruttaa Suomen malli pysyväksi toimintatavaksi kunnissa.

MiunHarrastus-hanke

Savonlinna on mukana Harrastamisen Suomen mallin toiminnassa MiunHarrastus – hankkeella. Tavoitteena on tarjota 1.–9.- luokkalaisille mielekkäitä ja maksuttomia harrastusmahdollisuuksia koulupäivän yhteydessä kaikissa peruskouluissamme. Hankkeessa luodaan toimintamalli kaupungin ja kolmannen sektorin toimijoiden yhteistyöhön. Harrastustarjottimella tarjottavat harrasteet suunnitellaan lasten ja nuorten toiveisiin pohjautuen. Etsivän harrastustoiminnan avulla selvitetään ja poistetaan esteitä lasten ja nuorten harrastamattomuudelle.

MiunHarrastus -ryhmiä toimii jo Savonlinnassa useissa peruskouluissa

Hankekaudella 2021-22 Savonlinnassa on toteutunut 30 MinunHarrastus – ryhmää. Koululaisten on ollut mahdollista osallistua esim. erilaisiin liikuntaa ja luovaa tekemistä sisältäviin harrasteisiin. Suosittua on ollut leipominen, kädentaidot ja eri liikuntamuodot. Kouluille on valittu omat vastuuopettajat, jotka organisoivat koulukohtaista toimintaa. Lisäksi hankkeessa työskentelee koordinaattori, joka suunnittelee ja koordinoi kokonaistoimintaa, sekä toimii mm. yhteyslinkkinä kaupungin ja harrastustoimintaa järjestävien tahojen välillä.

Lisätietoja

Hämäläinen Pirjo, hankekoordinaattori

  • Sivistystoimiala / Koulutoimi

Puh. 050 475 7732

Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Sähköposti: pirjoriitta.hamalainen@savonlinna.fi

Ilmoittautumisesta uusiin syksyllä 2022 alkaviin harrasteryhmiin tiedotetaan oppilaita ja vanhempia syyskuussa Wilman kautta.

MiunHarrastus -hankkeen ohjausryhmä toivottaa kaikki savonlinnalaiset lapset ja nuoret ilolla osallistumaan maksuttomiin harrastusryhmiin!

Harrastamisen Suomen malli -logo