Hyppää sisältöön

Kaupunginvaltuuston vaalilautakunta

Kvn työjärjestyksen 25 §: “Valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, lautakunnassa on viisi jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. Lautakunnan sihteerinä toimii kansliapäällikkö, jollei valtuusto toisin päätä.”

Toimiaika 2017–2021
KV §6/12.11.2012

Henkilön puoluekannan ja hänen ilmoittamansa yhteystiedot näet henkilön nimeä painamalla.

puheenjohtaja

varapuheenjohtaja

Jäsenet

Varajäsenet