Hyppää sisältöön

Jätehuolto Savonlinnassa, Rantasalmella ja Enonkoskella

 Kunnan vastuualueeseen kuuluu järjestää seuraavien jätehuolto:

 • asumisessa syntyvä jäte (ml. sako- ja umpikaivolietteen),
 • kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvä yhdyskuntajäte,
 • liikehuoneistoissa syntyvä yhdyskuntajäte, JOS se kerätään yhdessä edellä mainittujen kanssa
 • muu yhdyskuntajäte, joka kerätään edellä mainittujen kanssa alueellisessa putkikeräys- tai muussa vastaavassa keräysjärjestelmässä

Lisäksi kunnan on järjestettävä:

 • asumisessa, kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän sekä näiden kanssa yhdessä kerättävän liikehuoneistojen saostus- ja umpisäiliölietteen jätehuolto;
 • asumisessa syntyvän vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely;
 • maa- ja metsätaloudessa syntyvän vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely, jollei kysymys ole kohtuuttomasta määrästä jätettä.

Jätehuollon lakisääteiset (jätelaki ja -asetus) tehtävät voidaan jakaa valvonta-, viranomais-, sekä palvelutehtäviin. Jätehuollon järjestämiseen liittyviä viranomaistehtäviä hoitaa alueellinen jätelautakunta ja palvelutehtäviä Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy. Kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja alueen ELY-keskus valvovat jätelainsäädännön ja sen nojalla annettujen määräysten noudattamista.

Luonnokset jätetaksaksi ja jätehuoltomääräyksiksi

Luonnos jätetaksaksi on yleisesti nähtävänä 31.10.2022 asti:

Kaikille, joiden elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin taksa saattaa vaikuttaa varataan mahdollisuus esittää mielipiteensä asiasta. Mielipiteet tulee toimittaa kirjallisina 1.11.2022 klo 16.00 mennessä osoitteeseen jatelautakunta@savonlinna.fi tai Alueellinen jätelautakunta, Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna.

Kuulutus: Alueellisen jätelautakunnan jätetaksaluonnos nähtävillä

Luonnos jätehuoltomääräyksiksi on yleisesti nähtävänä 18.11.2022 asti:

Kaikille, joiden elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin jätehuoltomääräysten päivittämisellä saattaa olla vaikutusta varataan mahdollisuus esittää mielipiteensä asiasta. Mielipiteet tulee toimittaa kirjallisina 21.11.2022 klo 16.00 mennessä osoitteeseen jatelautakunta@savonlinna.fi tai Alueellinen jätelautakunta, Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna.

Kuulutus: Alueellisen jätelautakunnan jätehuoltomääräysluonnos nähtävillä

Savonlinnan seudun alueellinen jätelautakunta

Savonlinnan alueellinen jätelautakunta on Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:n toimialueelta Enonkosken ja Rantasalmen kuntien ja Savonlinnan kaupungin yhteinen viranomaislautakunta, joka toimii jätelain (646/2011) mukaisena kunnallisena jätehuoltoviranomaisena. Jätehuoltoviranomainen hoitaa jätehuollon viranomaistehtäviä, joita ovat mm. jätehuoltomääräysten antaminen ja kunnan vastuulle kuuluvan jätehuollon seuranta ja kehittäminen. Jätehuoltoviranomaiselta voi hakea poikkeusta jätehuoltomääräysten vaatimuksista.

Jätehuoltoviranomaisen kanssa voit asioida kesäkuusta 2021 alkaen täysin sähköisesti ja tietoturvallisesti käyttäen sähköistä Asioin.fi-palvelua. Palvelu vaatii vahvan tunnistautumisen. Pääset asiointiin klikkaamalla linkkiä: www.asioin.fi.

Jokaisella jäsenkunnalla on edustajansa jätelautakunnassa. Nykyisessä lautakunnassa Savonlinnan jäsen toimii puheenjohtajana ja Rantasalmen jäsen varapuheenjohtajana. Lisäksi lautakunnassa on mukana Rantasalmen ja Enonkosken kuntien virkamiesedustajat. Jätelautakunnan käytännön tehtäviä hoitaa viranhaltijana toimiva jätehuoltoinsinööri.

Lautakunta on delegoinut (JLTK 26.11.2019 § 23) alaiselleen viranhaltijalle jätehuoltoinsinöörille seuraavien poikkeuslupahakemusten käsittelyn:

 • talousjäteastian tyhjennysvälin pidentäminen
 • talousjäteastian tyhjennyksen keskeyttäminen määräajaksi
 • muistutukset jätehuollon perus- ja aluekeräysmaksusta

Poikkeuksista jätteiden lajitteluvaatimuksista ja jätteiden käsittelyyn toimittamisvaatimuksista päättää Savonlinnan kaupungin ympäristöpäällikkö (JLTK 26.11.2019 § 23).

Katso alueellisen jätelautakunnan tarkemmat tehtävät ja kokoonpano

Jätehuollon valvontaviranomainen

Jätehuollon valvontaviranomaiselle kuuluvat lakisääteisesti mm. jätelain ja jätehuoltomääräysten noudattamisen valvominen.

Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy hoitaa kunnan vastuulle kuuluvan jätehuollon palvelutehtäviä

Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy on neljän osakaskunnan (Savonlinna, Enonkoski, Sulkava ja Rantasalmi) omistama yhtiö. Kunnat ovat yhtiösopimuksella siirtäneet Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:lle kunnan vastuulle kuuluvien jätehuollon palvelutehtävien hoitamisen toimialueellaan (Enonkoski, Rantasalmi ja Savonlinna). Jäteyhtiö huolehtii siten mm. seuraavista:

 • Jätteen vastaanotto, kuljetuksen ja käsittelyn järjestäminen
 • Jätemaksujen laskutus
 • Jäteneuvonta
 • Edellisiin välittömästi liittyvistä hallinnollisista tehtävistä, joihin ei sisälly julkisen vallan käyttöä

Jäteasemilla (Nousiala, Rantasalmi ja Kerimäki) otetaan kotitalouksilta vastaan mm. seka-, puutarha- ja ongelmajätettä. Joidenkin jätejakeiden viemisestä veloitetaan erikseen jäteaseman hinnaston mukaisesti.

Katso tarkemmat ohjeet jätteiden lajittelusta ja tuonnista Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:n internetsivuilta.

Savonlinnan kaupungin jätehuoltoinsinööri

Räikkönen Pirkko, jätehuoltoinsinööri

 • Tekninen toimiala / Tekninen hallinto

Puh. 044 417 4612

Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Sähköposti: pirkko.raikkonen@savonlinna.fi