Hyppää sisältöön

Jätehuolto Savonlinnassa, Rantasalmella ja Enonkoskella

Savonlinnan alueellinen jätelautakunta on Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:n toimialueelta Enonkosken ja Rantasalmen kuntien ja Savonlinnan kaupungin yhteinen viranomaislautakunta, joka toimii jätelain (646/2011) mukaisena kunnallisena jätehuoltoviranomaisena. Jokaisella jäsenkunnalla on edustajansa jätelautakunnassa. Jätelautakunnan käytännön tehtäviä hoitaa viranhaltijana toimiva jätehuoltoinsinööri.

Jätehuollon lakisääteiset (jätelaki ja -asetus) tehtävät voidaan jakaa valvonta-, viranomais-, sekä palvelutehtäviin. Jätehuollon järjestämiseen liittyviä viranomaistehtäviä hoitaa alueellinen jätelautakunta ja palvelutehtäviä Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy. Jätehuoltoviranomainen hoitaa jätehuollon viranomaistehtäviä, joita ovat mm. jätehuoltomääräysten antaminen ja kunnan vastuulle kuuluvan jätehuollon seuranta ja kehittäminen. Jätehuoltoviranomaiselta voi hakea poikkeusta jätehuoltomääräysten vaatimuksista.

Jätehuoltoviranomaisen kanssa voit asioida kesäkuusta 2021 alkaen täysin sähköisesti ja tietoturvallisesti käyttäen sähköistä Asioin.fi-palvelua. Palvelu vaatii vahvan tunnistautumisen. Pääset asiointiin klikkaamalla linkkiä: www.asioin.fi.

Jätehuollon valvontaviranomaisena toimii kunnan ympäristöviranomainen, jonka tehtäviin kuuluu jätelain ja sen annettujen määräysten valvominen. Jokaisessa kunnassa on oma ympäristönsuojeluviranomaisensa.

Savonlinnan seudun alueellinen jätelautakunta

 Jätelautakunta on Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:n toimialueelta Enonkosken ja Rantasalmen kuntien ja Savonlinnan kaupungin yhteinen viranomaislautakunta, jonka vastuualueeseen kuuluu asumisessa syntyvän jätteen (ml. sako- ja umpikaivolietteen), kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen, yhdessä edellä mainittujen kanssa kerättävän liikehuoneistoissa syntyvän yhdyskuntajätteen ja muun yhdyskuntajätteen, joka kerätään edellä mainittujen kanssa alueellisessa putkikeräys- tai muussa vastaavassa keräysjärjestelmässä, jätehuolto. Jokaisella jäsenkunnalla on edustajansa jätelautakunnassa. Nykyisesä lautakunnanssa Enonkosken jäsen toimii puheenjohtajana ja Savonlinnan jäsen varapuheenjohtajana. Lisäksi lautakunnassa on mukana kuntien virkamiesedustajat.

Lautakunta on delegoinut (JLTK 26.11.2019 § 23) alaiselleen viranhaltijalle jätehuoltoinsinöörille seuraavien poikkeuslupahakemusten käsittelyn:

  • talousjäteastian tyhjennysvälin pidentäminen
  • talousjäteastian tyhjennyksen keskeyttäminen määräajaksi
  • muistutukset jätehuollon perus- ja aluekeräysmaksusta

Poikkeuksista jätteiden lajitteluvaatimuksista ja jätteiden käsittelyyn toimittamisvaatimuksista päättää Savonlinnan kaupungin ympäristöpäällikkö (JLTK 26.11.2019 § 23).

Katso alueellisen jätelautakunnan tarkemmat tehtävät ja kokoonpano

Jätehuollon valvontaviranomainen

Jätehuollon valvontaviranomaiselle kuuluvat lakisääteisesti mm. jätelain ja jätehuoltomääräysten noudattamisen valvominen.

Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy hoitaa kunnan vastuulle kuuluvan jätehuollon palvelutehtäviä

Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy on neljän osakaskunnan (Savonlinna, Enonkoski, Sulkava ja Rantasalmi) omistama yhtiö. Yhtiön aluejätelaitos, Nousialan jäteasema, palvelee asiakkaita osoitteessa Nousialantie 11, 57230 Savonlinna. Alueellinen jätelautakunta on siirtänyt Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:lle kunnan vastuulle kuuluvien jätehuollon palvelutehtävien hoitamisen toimialueellaan (Enonkoski, Rantasalmi ja Savonlinna), joita ovat mm. jäteasemien ylläpito ja tuottajayhteisön ekopisteiden verkoston täydentäminen tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. Jäteasemilla (Nousiala, Rantasalmi ja Kerimäki) otetaan kotitalouksilta vastaan mm. seka-, puutarha- ja ongelmajätettä. Joidenkin jätejakeiden viemisestä veloitetaan erikseen jäteaseman hinnaston mukaisesti.

Katso tarkemmat ohjeet jätteiden lajittelusta ja tuonnista Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:n internetsivuilta.

Savonlinnan kaupungin jätehuoltoinsinööri

Räikkönen Pirkko, jätehuoltoinsinööri

  • Tekninen toimiala / Tekninen hallinto

Puh. 044 417 4612

Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Sähköposti: pirkko.raikkonen@savonlinna.fi