Hyppää sisältöön

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Perusopetuslain mukaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Vastuu lapsen osallistumisesta on lapsen huoltajilla. 

Maksuton esiopetus järjestetään lukuvuonna 2021-2022 vuonna 2015 syntyneille. Lisäksi oikeus esiopetukseen on seitsemänvuotiailla, joiden koulunkäynnin aloittamista on lykätty vuodella sekä viisivuotiailla, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Esiopetukseen ilmoittautuminen toimintavuodelle 2021-2022

Esiopetusta järjestetään sivistyslautakunnan 14.12.2017 § 206 päättämissä päiväkodeissa.

Esioppilaiden ensisijaiset esiopetuspaikat

Kaupungin päiväkoteihin ilmoittaudutaan 31.1.2021 mennessä sähköisen haun kautta
(ei Juvolan ja Kallislahden alueella, kts. ohje alempaa):

Sähköinen haku

Touhula -päiväkoteihin ilmoittaudutaan tämän linkkin kautta: www.savonlinna.fi/touhula-ilmoittautuminen

Tiedustelut varhaiskasvatuksen esiopetuksen osalta: varhaiskasvatuspäällikkö puh. 044 417 4303

Juvolan ja Kallislahden koulujen esiopetukseen ilmoittautuminen

Em. koulujen esiopetukseen ilmoittaudutaan vain lomakkeella. Koulujen esiopetukseen ilmoittautuminen -lomake löytyy osoitteesta https://www.savonlinna.fi/asiointi/lomakkeet

Lomake on toimitettava sivistysvirastoon 31.1.2021 mennessä, Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna tai sähköpostin liitteenä sivistys.virasto (at) savonlinna.fi.
Tiedustelut koulujen esiopetuksen osalta sivistysvirastosta puh. 044 417 4209.

Tietosuoja ja henkilötiedon käsittely kaupungin palveluissa

Esiopetukseen liittyvät kuljetukset

Esiopetuksen kuljetuksissa ja matkakustannusten korvauksissa noudatetaan samoja periaatteita kuin perusopetuksessa.

Perusopetuslain 32 § mukaan: ” Jos perusopetusta, esiopetusta, tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pidempi tai jos se oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen muuten muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi, on oppilaalla oikeus maksuttomaan kuljetukseen taikka oppilaan saattamista varten myönnettävään riittävään avustukseen.”

Mikäli esioppilas käyttää varhaiskasvatuspalveluja, hänellä ei ole oikeutta kuljetukseen.