Hyppää sisältöön

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Perusopetuslain mukaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Vastuu lapsen osallistumisesta on lapsen huoltajilla. 

Maksuton esiopetus järjestetään lukuvuonna 2024-2025 vuonna 2018 syntyneille. Lisäksi oikeus esiopetukseen on seitsemänvuotiailla, joiden koulunkäynnin aloittamista on lykätty vuodella sekä viisivuotiailla, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Esiopetukseen ilmoittautuminen toimintavuodelle 2024-2025

Kaupungin päiväkoteihin ilmoittaudutaan 25.1.2024 mennessä sähköisen haun kautta
Sähköinen haku

Touhula -päiväkoteihin ilmoittaudutaan päiväkodin omien verkkosivujen kautta, Touhula Mertala ja Touhula Nätki.

Tiedustelut varhaiskasvatuksen esiopetuksen osalta: varhaiskasvatuspäällikkö puh. 044 417 4303 ja koulujen esiopetuksen osalta sivistysvirastosta puh. 044 417 4209.

Tietosuoja ja henkilötiedon käsittely kaupungin palveluissa

Esiopetukseen liittyvät kuljetukset

Esiopetuksen kuljetuksissa ja matkakustannusten korvauksissa noudatetaan samoja periaatteita kuin perusopetuksessa.

Perusopetuslain 32 § mukaan: ” Jos perusopetusta, esiopetusta, tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pidempi tai jos se oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen muuten muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi, on oppilaalla oikeus maksuttomaan kuljetukseen taikka oppilaan saattamista varten myönnettävään riittävään avustukseen.”

Mikäli esioppilas käyttää varhaiskasvatuspalveluja, hänellä ei ole oikeutta kuljetukseen.