Hyppää sisältöön

Energiatehokkuussopimus

Suomessa on käynnissä uusi energiatehokkuussopimuskausi vuosille 2017-2025

Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa ja ensisijainen keino edistää energian tehokasta käyttöä Suomessa. Vastuullinen ja tehokas energiankäyttö vähentää ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä.

Vapaaehtoiset sopimukset ovat valtion ja toimialojen yhdessä valitsema tapa täyttää Suomelle asetetut kansainväliset energiatehokkuusvelvoitteet. Kattavalla ja tuloksekkaalla sopimustoiminnalla velvoitteet on jatkossakin mahdollista saavuttaa ilman erillistä uutta lainsäädäntöä tai muita uusia pakkokeinoja.

Energiatehokkuussopimuskausi 2017-2025 jatkaa vuoden 2016 vuoden lopussa päättynyttä energiatehokkuussopimusten kautta 2008-2016.

Kunta-alan energiatehokkuussopimus 2017-2025

Kunta-alan energiatehokkuussopimus on työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja Kuntaliiton välinen sopimus energian tehokkaammasta käytöstä kunta-alalla.

Kunnat, kaupungit ja kuntayhtymät allekirjoittavat liittyjäkohtaisen energiatehokkuussopimuksen, jossa ne sitoutuvat Kunta-alan energiatehokkuussopimuksen toimenpiteisiin ja tavoitteisiin.

Savonlinnan kaupunki on liittynyt Kunta-alan energiatehokkuussopimukseen.

Lisätietoja energiatehokkuussopimuksista: www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi