Hyppää sisältöön

Pysäköinninvalvonta

Pysäköinninvalvonta ja siinä toteutettavat menettelyt perustuvat lakiin ja asetuksiin pysäköinninvalvonnasta. Savonlinnassa pysäköintiä koskevien säännösten ja määräysten noudattamista valvoo kunnallinen pysäköinninvalvonta.

Pysäköinninvalvojana toimii hallintojohtaja-kaupunginlakimies ja pysäköintiä valvovat kaupungin pysäköinnintarkastajat  sekä poliisi.

Bodycam-kameroiden käyttö pysäköinninvalvonnassa

Pysäköinninvalvonnassa on otettu helmikuussa 2019 käyttöön bodycam-haalarikamerat työturvallisuuden ja oikeusturvan edistämiseksi. Kameroilla tallennetaan tarvittaessa asiakaspalvelutilanne. Tallentamisen aloittamisesta ilmoitetaan aina asiakkaalle. Tallenteet säilytetään tietosuojalain edellyttämällä tavalla.

Toimiston yhteystiedot:

Pysäköinninvalvonta toimisto (Arkisin klo 9-15)

Puh. 044 417 4610

Sähköposti: pysakoinninvalvonta@savonlinna.fi

Asiakaspalveluaika  ma-pe kello 9.00–15.00

Pysäköintivirhemaksu

Pysäköinninvalvonnasta annetun lain mukaan pysäköintivirhemaksu voidaan määrätä:

  • pysäyttämistä, seisottamista, joutokäynnistä ja pysäköimistä koskevien kieltojen ja rajoitusten sekä
  • pysäköintikiekon käyttöä koskevien säännösten ja määräysten rikkomisesta.

Pysäköintivirhemaksun suuruus on 45 euroa. Maksu on suoritettava 30 päivän kuluessa maksukehotuksen antamispäivästä. Jollei maksukehotusta ole määrärajassa suoritettu, pysäköintivirhemaksua korotetaan 14 eurolla. Joutokäynnistä määrättävän pysäköintivirhemaksun suuruus on 35 euroa.

Pysäköintivirhemaksua koskeva päätös annetaan henkilökohtaisesti ajoneuvon kuljettajalle tiedoksi kirjallisesti. Jollei kuljettajaa tavata, voidaan maksukehotus kiinnittää ajoneuvoon näkyvälle paikalle. Pysäköintivirheen johdosta määrätystä pysäköintivirhemaksusta vastaa myös ajoneuvon rekisteriin merkitty omistaja tai haltija.

Savonlinnan kaupungin pysäköinninvalvonnassa on otettu käyttöön rengaslukko. Rengaslukko voidaan asentaa pysäköinninvalvonnasta annetun lain mukaisessa tilanteessa. Rengaslukon kiinnittämisestä ja irrottamisesta on korvaukseksi määrätty 225 euroa. Lisäksi tulee suorittaa kaikki avoimet ja lainvoimaiset pysäköintivirhemaksut.

Maksukehotuksesta löytyy tilisiirto pankkiyhteystietoineen. 

Jos pysäköintivirhemaksu on mielestäsi aiheeton, tulee oikaisuvaatimus tehdä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun maksukehotus on annettu tai määräys saatettu tiedoksi. Oikaisuvaatimuksen voit täyttää Pysäköinninvalvonnan asiakaspalvelusivulla

Oikaisuvaatimus ei pidennä maksuaikaa. Mikäli oikaisuvaatimus hyväksytään, maksettu summa palautetaan maksajalle.

Yksityinen kiinteistö

Yksityinen kiinteistö voidaan liittää kunnallisen pysäköinninvalvonnan piiriin erillisestä anomuksesta. Lomake löytyy kaupungin kotisivuilta Lomakkeet-sivulta