Hyppää sisältöön

Yksityistiet

Savonlinnan kaupunki avustaa vuosittain järjestäytyneitä yksityistiekuntia.
Avustettavan tien varrella on oltava vähintään yksi pysyvästi asuttu talous.

Yksityistietoimitukset hoitaa maanmittauslaitos.

Tiejaosto

Teknisen lautakunnan valitsema 5 jäseninen tiejaosto valmistelee esityksen yksityistieavustuksista
tekniselle lautakunnalle. Tekninen lautakunta päättää yksityistieavustuksista.

Yksityistieavustukset

Yksityistieavustuksen hakeminen vuonna 2021

Tieavustushakemus

Avustushakemus jäätien kunnossapitoon

Avustushakemus yksityistien lossin kunnossapitoon

Tiekunnan kokous Covid- 19-epidemian aikana (pdf)

Yhteystiedot

Avustushakemukset

Sinkkonen Kirsi, toimistosihteeri

  • Tekninen toimiala / Rakennusvalvonta

Puh. 044 417 5077

Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Sähköposti: kirsi.sinkkonen@savonlinna.fi

Tiejaoston asiantuntijaviranhaltija

Nevalainen Paavo, mittausinsinööri

  • Tekninen toimiala / Mittauspalvelut

Puh. 044 417 4650

Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Sähköposti: paavo.nevalainen@savonlinna.fi

Yksityistien liikennemerkit

Yksityistielle liikenteenohjauslaitteen (liikennemerkin) voi asettaa tienpitäjä saatuaan siihen kunnan suostumuksen. Suostumusasia tulee kunnassa vireille hakemuksesta. Suostumuksen vireillepano on hakijan vastuulla. Suostumuksen antamiseen sovelletaan hallintolakia.

Ohjeet anomuksen tekijälle:

  • Liitä vapaamuotoiseen anomukseen tiekunnan kokouspöytäkirja, jossa on päätetty liikenteenohjauslaitteen asettamisesta.
  • Liitä mukaan karttaote, josta selviää asetettavan merkin sijainti tai liikenteenohjaussuunnitelma (mahdollisesti sijaintikoordinaatit).

Päätöksen saatuaan hakija vastaa liikennemerkin paikalleen asettamisesta ja kunnossapidosta.

Hakemus toimitetaan Savonlinnan kaupungin tekniselle toimialalle kirjeellä tai sähköpostilla:

Nevalainen Paavo, mittausinsinööri

  • Tekninen toimiala / Mittauspalvelut

Puh. 044 417 4650

Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Sähköposti: paavo.nevalainen@savonlinna.fi