Hyppää sisältöön

Yksityistiet

Savonlinnan kaupunki avustaa vuosittain järjestäytyneitä yksityistiekuntia.
Avustettavan tien varrella on oltava vähintään yksi pysyvästi asuttu talous.

Tekninen lautakunta päättää yksityistieavustuksista.

Yksityistietoimitukset hoitaa maanmittauslaitos.

Yksityistieavustukset

Yhteystiedot

Avustushakemukset

Sinkkonen Kirsi, toimistosihteeri

  • Tekninen toimiala / Rakennusvalvonta

Puh. 044 417 5077

Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Sähköposti: kirsi.sinkkonen@savonlinna.fi

Asiantuntijaviranhaltija

Nevalainen Paavo, mittausinsinööri

  • Tekninen toimiala / Mittauspalvelut

Puh. 044 417 4650

Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Sähköposti: paavo.nevalainen@savonlinna.fi

Yksityistien liikennemerkit

Yksityistielle liikenteenohjauslaitteen (liikennemerkin) voi asettaa tienpitäjä saatuaan siihen kunnan suostumuksen. Suostumusasia tulee kunnassa vireille hakemuksesta. Suostumuksen vireillepano on hakijan vastuulla. Suostumuksen antamiseen sovelletaan hallintolakia.

Ohjeet anomuksen tekijälle:

  • Liitä vapaamuotoiseen anomukseen tiekunnan kokouspöytäkirja, jossa on päätetty liikenteenohjauslaitteen asettamisesta.
  • Liitä mukaan karttaote, josta selviää asetettavan merkin sijainti tai liikenteenohjaussuunnitelma (mahdollisesti sijaintikoordinaatit).

Päätöksen saatuaan hakija vastaa liikennemerkin paikalleen asettamisesta ja kunnossapidosta.

Hakemus toimitetaan Savonlinnan kaupungin tekniselle toimialalle kirjeellä tai sähköpostilla:

Linnamurto Petri, toimistoinsinööri

  • Tekninen toimiala / Tekninen hallinto

Puh. 050 911 4574

Käyntiosoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Sähköposti: petri.linnamurto@savonlinna.fi