Hyppää sisältöön

Savonlinnan kansallinen kaupunkipuisto

Kansallisten kaupunkipuistojen tavoitteena on säilyttää kaupunkiluontoa ja rakennettua kulttuuriympäristöä laajana ja ehjänä kokonaisuutena – kaupunkilaisten olohuoneena. Kaupunkipuistot myös edistävät kestävää kaupunkisuunnittelua ja -rakentamista. Status tuo lisäarvoa erityisesti matkailualalle ja vahvistaa kaupungin imagoa.

Ympäristöministeriön 30.9.2021 tekemällä päätöksellä Savonlinnaan on perustettu Suomen yhdestoista kansallinen kaupunkipuisto. Kansallisen kaupunkipuiston ytimenä on Olavinlinna, ja se käsittää yhteensä noin 7 700 hehtaarin laajuisen alueen. Kansalliseen kaupunkipuistoon kuuluu sekä ydinkeskustan virkistys- ja puistoalueita että keskustaa ympäröiviä saimaannorpan elinalueita ja saaristoa etelässä Pihlajavedellä ja pohjoisessa Haapavedellä ja Pienellä Haukivedellä. Kansallinen kaupunkipuisto tukee näiden alueiden ominaispiirteiden säilymistä.

Kansallisen kaupunkipuiston hakemista Savonlinnaan on suunniteltu jo pitkään. Perustamisselvitys laadittiin vuonna 2018 ja hakemusluonnos vuonna 2019. Selvitys ja luonnos olivat yleisesti nähtävillä, ja hakemuksen sisältöä ja kansallispuiston laajuutta tarkennettiin saadun palautteen ja ympäristöministeriön kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella. Kesäkuussa 2021 kaupunginhallitus ja -valtuusto hyväksyivät hakemuksen sisällön ja aluerajauksen, ja 2.8.2021 kaupunginhallitus päätti jättää hakemuksen ympäristöministeriölle. Ympäristöministeriön kaupunkipuiston perustamispäätös oli nähtävänä 1.10.–9.11.2021. Päätöksestä on valitettu Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.

Tulevaisuudessa kansalliselle kaupunkipuistolle on tarkoitus laatia vuorovaikutuksessa osallisten kanssa hoito- ja käyttösuunnitelma, joka toimitetaan ympäristöministeriöön hyväksyttäväksi. Suunnitelman yhteydessä annetut määräykset eivät kohdistu yksityisten omistamiin alueisiin tai rakennuksiin ilman omistajien suostumusta.

Lisätietoja:

Behm Päivi, kaavoituspäällikkö

  • Tekninen toimiala / Kaavoituspalvelut

Puh. 044 417 4655

Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Sähköposti: paivi.behm@savonlinna.fi

Päätös 2021

Kansalliseen kaupunkipuistoon kuuluvat alueet on osoitettu hakemuksen liitteenä olevilla kartoilla.

Päätös liiteaineistoineen on nähtävillä ympäristöministeriön verkkosivuilla osoitteessa ym.fi/savonlinna 1.10.–9.11.2021. Päätösaineistoon voi tutustua kyseisenä ajankohtana myös Savonlinnan kaupungintalon (Olavinkatu 27), Punkaharjun (Kauppatie 20), Kerimäen (Kerimäentie 6) ja Savonrannan (Kangastie 3) palvelupisteiden asiakaspäätteillä.

Hakemus 2021

Hakemuksen liitekartat

Hakemuksen luonnos 2020

Kansallisen kaupunkipuiston alustava rajaus ja hakemuksen luonnos olivat nähtävänä 17.12.2019–17.2.2020 välisenä aikana.

Yleisötilaisuus pidettiin keskiviikkona 15.1.2020 kaupungintalon valtuustosalissa. 

Yleisötilaisuuden esittelykalvot (pdf)

Yleisötilaisuuden muistio (pdf)

Perustamisselvitys 2018

Savonlinnan kansallinen kaupunkipuisto – perustamisselvitys 2018 (pdf)