Hyppää sisältöön

Vammaisneuvosto

Vammaisneuvosto on vammaisten ihmisten asiantuntijaelin kunnassa ja yhteistyöfoorumi vammaisille, virkamiehille ja päättäjille. Neuvosto pyrkii edistämään ja seuraamaan kunnallishallinnossa tapahtuvaa toimintaa vammaisten henkilöiden kannalta.

Vammaisneuvoston tehtävänä on tehdä lausuntoja, aloitteita ja esityksiä asioista, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden yhdenvertaisessa osallistumisessa.

Neuvosto ottaa kantaa mm. kaupunkisuunnitteluun ja rakentamiseen, joukko- ja kevyen liikenteen suunnitteluun ja toteuttamiseen, sosiaali- ja terveyspalveluihin, kulttuuriin, opetustoimeen, vapaa-ajan harrastamiseen.

Jokainen kuntalainen voi olla yhteydessä vammaisneuvoston jäseniin halutessaan vaikuttaa yleisiin, vammaisille henkilöille merkityksellisiin asioihin. Vammaisneuvosto ei voi käsitellä yksittäisten henkilöiden henkilökohtaisia asioita tai päätöksiä.

Esityslista ja pöytäkirjat

Toimikausi 2017-2021
Kaupunginhallitus § 417/5.9.2017

Puheenjohtaja

Nimi Luottamuselin / rooli
Kokkonen Tanja
  • Vammaisneuvosto / Puheenjohtaja

Varapuheenjohtaja

Nimi Luottamuselin / rooli
Kokkonen Jorma
  • Vammaisneuvosto / Varapuheenjohtaja

Jäsenet

Nimi Luottamuselin / rooli
Pasanen Pentti
  • Vammaisneuvosto / Jäsen
Sairanen Kati
  • Vammaisneuvosto / Jäsen
Snell Miikka
  • Vammaisneuvosto / Jäsen

Kaupunginhallituksen edustaja

Nimi Luottamuselin / rooli
Juuti Pirkko, SDP
  • Kaupunginhallitus / Varajäsen
  • Kaupunginvaltuusto / Jäsen
  • Vammaisneuvosto / Kaupunginhallituksen edustaja

Sihteeri