Hyppää sisältöön

Vammaisneuvosto

Vammaisneuvosto on vammaisten ihmisten asiantuntijaelin kunnassa ja yhteistyöfoorumi vammaisille, virkamiehille ja päättäjille. Neuvosto pyrkii edistämään ja seuraamaan kunnallishallinnossa tapahtuvaa toimintaa vammaisten henkilöiden kannalta.

Vammaisneuvoston tehtävänä on tehdä lausuntoja, aloitteita ja esityksiä asioista, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden yhdenvertaisessa osallistumisessa.

Neuvosto ottaa kantaa mm. kaupunkisuunnitteluun ja rakentamiseen, joukko- ja kevyen liikenteen suunnitteluun ja toteuttamiseen, sosiaali- ja terveyspalveluihin, kulttuuriin, opetustoimeen, vapaa-ajan harrastamiseen.

Jokainen kuntalainen voi olla yhteydessä vammaisneuvoston jäseniin halutessaan vaikuttaa yleisiin, vammaisille henkilöille merkityksellisiin asioihin. Vammaisneuvosto ei voi käsitellä yksittäisten henkilöiden henkilökohtaisia asioita tai päätöksiä.

Kaupunginhallitus valitsee 5 jäsentä vammaisneuvostoon järjestöjen nimeämistä ehdokkaista ja nimeää myös kaupunginhallituksen edustajan sekä sihteerin. Vammaisneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Puheenjohtaja

Nimi Luottamuselin / rooli
Punnonen Piritta
 • Vammaisneuvosto / Puheenjohtaja

Varapuheenjohtaja

Nimi Luottamuselin / rooli
Hassinen Jaakko, Kesk.
 • Sivistyslautakunta / Varajäsen
 • Vammaisneuvosto / Varapuheenjohtaja

Jäsenet

Nimi Luottamuselin / rooli
Ahtiainen Pietari
 • Vammaisneuvosto / Jäsen
Jurvanen Risto
 • Vammaisneuvosto / Jäsen
Lyytikäinen Heli
 • Vammaisneuvosto / Jäsen

Kaupunginhallituksen edustaja

Nimi Luottamuselin / rooli
Valkonen Esa, Vas.
 • Kaupunginhallitus / Jäsen
 • Kaupunginvaltuusto / Jäsen
 • Valtuustoryhmän puheenjohtaja / Vas.
 • Vammaisneuvosto / Kaupunginhallituksen edustaja

Sihteeri

Rautiainen Sanna, toimialasihteeri

 • Keskushallinto / Hallintopalvelut

Puh. 044 417 4047

Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Sähköposti: sanna.rautiainen@savonlinna.fi