Hyppää sisältöön

Vammaisneuvosto

Vammaisneuvosto on vammaisten ihmisten asiantuntijaelin kunnassa ja yhteistyöfoorumi vammaisille, virkamiehille ja päättäjille. Neuvosto pyrkii edistämään ja seuraamaan kunnallishallinnossa tapahtuvaa toimintaa vammaisten henkilöiden kannalta.

Vammaisneuvoston tehtävänä on tehdä lausuntoja, aloitteita ja esityksiä asioista, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden yhdenvertaisessa osallistumisessa.

Neuvosto ottaa kantaa mm. kaupunkisuunnitteluun ja rakentamiseen, joukko- ja kevyen liikenteen suunnitteluun ja toteuttamiseen, sosiaali- ja terveyspalveluihin, kulttuuriin, opetustoimeen, vapaa-ajan harrastamiseen.

Jokainen kuntalainen voi olla yhteydessä vammaisneuvoston jäseniin halutessaan vaikuttaa yleisiin, vammaisille henkilöille merkityksellisiin asioihin. Vammaisneuvosto ei voi käsitellä yksittäisten henkilöiden henkilökohtaisia asioita tai päätöksiä.

Kaupunginhallitus valitsee 5 jäsentä vammaisneuvostoon järjestöjen nimeämistä ehdokkaista ja nimeää myös kaupunginhallituksen edustajan sekä sihteerin. 

Esityslista ja pöytäkirjat

Kaupunginhallitus valitsee vammaisneuvoston toimikaudelle 2021-2025 syksyn aikana.

Puheenjohtaja

Varapuheenjohtaja

Jäsenet

Kaupunginhallituksen edustaja

Sihteeri

Rautiainen Sanna, toimialasihteeri

  • Keskushallinto / Hallintopalvelut

Puh. 044 417 4047

Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Sähköposti: sanna.rautiainen@savonlinna.fi