Hyppää sisältöön

Vuokralaisen käyttösopimus

Laitos voi tehdä käyttösopimuksen myös kiinteistön haltijan (vuokralaisen) kanssa, kun liittyjä antaa siihen kirjallisen suostumuksensa ja jos laitoksella ei ole liittyjältä erääntyneitä maksuja koskevia saatavia. Lisäksi laitos voi edellyttää, että kiinteistöä koskeva liittymismaksu on maksettu. Jos samalla kiinteistöllä on useita haltijoita (muita kuin liittyjä), näiden kanssa tehdään yksi käyttösopimus.

Muun kuin liittyjän kanssa käyttösopimus voidaan tehdä myös määräajaksi. Jos muuta myöhemmin tehtyä käyttösopimusta ei ole voimassa, noudatetaan liittyjän ja laitoksen välistä käyttösopimusta.

Kun kiinteistön haltijan ja laitoksen välisen käyttösopimuksen voimassaolo päättyy irtisanomisen tai määräajan kulumisen johdosta, noudatetaan liittyjän ja laitoksen välistä käyttösopimusta ilman eri toimenpiteitä päättymispäivästä alkaen.

Vuokralaisen tehdessä käyttösopimuksen Savonlinnan Veden kanssa, tarvitaan:

  • kiinteistön osoite
  • kiinteistön haltijan /vuokralaisen nimi ja henkilötunnus tai yrityksen nimi ja Y-tunnus
  • laskutusosoite, jos eri kuin kiinteistön osoite
  • vesimittarin lukema ja vaihtumispäivä
  • puhelinnumero
  • sähköpostiosoite
  • jäljennös vuokrasopimuksesta (vuokrasopimuksessa merkintä siitä, että vuokralainen vastaa vedenkulutuksesta)

Savonlinnan Veden asiakaspalvelu

Hyvärinen Susanna, vesihuoltosihteeri

  • Tekninen toimiala / Savonlinnan Vesi

Puh. 044 417 4801

Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Sähköposti: susanna.hyvarinen@savonlinna.fi

Timonen Viivi, vesihuoltosihteeri

  • Tekninen toimiala / Savonlinnan Vesi

Puh. 044 417 4802

Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Sähköposti: viivi.timonen@savonlinna.fi