Hyppää sisältöön

Luvan myöntämisen jälkeen suoritettavat katselmukset

Rakennuslupapäätöksestä käy ilmi, mistä toimenpiteistä ja katselmuksien tilauksista rakennustyön suorittajan tulee huolehtia.

Rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitseminen
Ennen kuin työ aloitetaan on teknisen viraston mittaus- ja kartastopalvelusta, pyydettävä rakennuksen paikan ja sen korkeusaseman merkitsemistä, mittausteknikko Paavo Nevalainen, puh. 044 417 4650

Pohjakatselmus, jollei sitä katsota tarpeettomaksi, kun rakennuksen pohjan kaivaminen tai louhiminen on suoritettu ja perustusten tekoon ryhdytään. Katselmus pyydetään rakennusvalvonnasta.

Rakennuksen sijaintikatselmus heti, kun sokkelit on muurattu tai valettu. Runkotöitä ei saa aloittaa ennen sijaintikatselmusta. Katselmus pyydetään teknisen viraston mittaus- ja kartastopalvelusta mittausteknikko Paavo Nevalainen, puh. 044 417 4650

Ilmoitukset rakennusvalvontaan perustusten tai sokkelin sekä eri kerrostasojen raudoitusten valmistumisesta ja valujen aloittamisesta.

Rakennekatselmus, kun rakennuksen kantava runko on valmis ja rakenteet vielä näkyvissä. Katselmus pyydetään rakennusvalvonnasta.

Hormikatselmus pyydetään heti hormien valmistuttua rakennusvalvonnasta.

Palokatkokatselmus pyydetään heti palokatkojen valmistuttua rakennusvalvonnasta.

Ilmastointilaitteiden katselmus pyydetään heti kanaviston valmistuttua rakennusvalvonnasta,  LVI-tarkastaja Timo Arpinen puh. 044 417 4804.

Öljylämmityslaitoksen katselmus, jonka asennusoikeudet omaavan liikkeen pyynnöstä suorittaa pelastusviranomainen.

Vesi- ja viemärilaitteiden tarkastus, joka pyydetään rakennusvalvonnasta, LVI-tarkastaja Timo Arpinen, puh. 044 417 4804.

Kaukolämpölaitteiden tarkastus, joka pyydetään Suur-Savon Sähkö Oy:ltä.

Sähkölaitteiden tarkastus, jonka sähköurakoitsijan pyynnöstä suorittaa sähköä jakava laitos. Pienemmissä kohteissa riittää sähköurakoitsijan tarkastus (ok-talot ja pienemmät).

Väestönsuojan tarkastus, joka pyydetään pelastusviranomaiselta.

Osittainen loppukatselmus, kun rakennus tai sen osa halutaan ottaa käyttöön. 

Loppukatselmus, kun rakennus on valmis ja ympäristö siistitty.

Rakennetun alueen yleisvalvonta
Rakennusvalvontaviranomainen suorittaa rakennusten, pihojen ja ympäristön siisteys- ja turvallisuusvalvontaa (esim. kevätkatselmukset).