Hyppää sisältöön

Vapaa-aikapalvelut

Vapaa-aikapalveluihin kuuluu

Räty Simo, vapaa-aikapäällikkö

  • Sivistystoimiala / Vapaa-aikatoimi

Puh. 044 417 4221

Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Sähköposti: simo.raty@savonlinna.fi

  • Vapaa-aikatoimen kiinteistöjen ja tilojen käytöstä päättäminen
  • Liikuntatoimen, nuorisotoimen, nuorisoverstaan ja etsivän nuorisotyön esimiestehtävät
  • Yhteistyö eri yhteisöjen kanssa (mm. urheiluseurat, ostopalvelukumppanit, järjestöt, moniammatilliset työryhmät jne.)
  • Liikuntapalvelujen kehittäminen (mm. rakentamisen ja hoidon suunnittelu, avustukset)

  • Vapaa-aikatoimen asiakaspalvelu, seurayhteistyö, tilojen vuokraus, salivuorot, tapahtumat ja tilaisuudet
  • Vapaa-aikatoimen henkilöstöasiat
  • Vapaa-aikatoimen tiedottaminen, kotisivujen päivittäminen
  • Vapaa-aikatoimen ostolaskujen asiatarkistus
  • Vapaa-aikapäällikön kanssa tehtävä yhteistyö (mm. sopimukset, avustukset)