Hyppää sisältöön

Kauppatorin myyntipaikkojen luovutusehdot

1 §:

Kaikkien, jotka aikovat harjoittaa torikauppaa Savonlinnassa tulee vuokrata torilta numeroitu myyntipaikka. Sama henkilö tai toiminimi saa vuokrata enintään kolme myyntipaikkaa.

2 §:

Torikauppias ei saa asettaa torille tavaroitaan muualle kuin vuokraamalleen tai hänelle osoitetulle paikalle. Myyjän nimi- ja osoitetietojen on oltava selkeästi näkyvissä.

Myyjän on noudatettava toiminnassaan järjestyslakia, Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiä sekä voimassa olevia jätehuoltomääräyksiä. Myynti tapahtuu terveysviranomaisten torimyynnistä antamien määräyksien puitteissa terveystarkastajan ja ympäristöviraston valvonnan alaisena.

Myytävien tavaroiden sekä myyntipöytien ja laitteiden sijoittelussa on noudatettava teknisen toimialan kunnallisteknisten palveluiden sekä torivalvojan antamia määräyksiä. Myyntiä harjoittaessaan kauppiaiden tulee pysyä heille varattujen myyntiruutujen sisällä. Myynti ei saa tuottaa häiriötä liikenteelle tai toisille myyjille.

3 §:

Pitkäaikaisten, niin sanottujen kuukausimyyntipaikkojen varaukset edellyttävät kuukausimaksua. Varaajan täytyy suorittaa 15.5. mennessä puolen kuukauden maksu varausmaksuna etukäteen ja loppukuun maksu seuraavien kuukausien maksujen yhteydessä.

Päiväpaikat jakaa ja päivämaksut kerää torivalvoja päivittäin. Torimaksuja peritään ainoastaan Savonlinnan kauppatorilla. Toripaikat järjestöille ja niihin rinnastettaville hakijoille voidaan luovuttaa hakemuksesta maksuttomina muuna aikana paitsi 16.6. – 15.8.

Markkinapäivinä ja erillisissä tapahtumissa on markkinapaikkakartta sekä markkinapäivämaksut voimassa. Tällöin myyntipaikat myös varsinaisella torialueella myydään teknisen lautakunnan päättämällä tavalla lukuun ottamatta kala- ja kahvilavaunujen paikkoja.

Pyhän Olavin päivänä 29.7. ovat erikoisjärjestelyt voimassa koko päivän.

4 §:

Myyntipaikan vuokraajalla ei ole oikeutta luovuttaa myyntipaikkaansa toiselle ilman kunnallisteknisten palveluiden lupaa.

Mikäli vuokraaja ei ole ottanut vuokraamaansa paikkaa käyttöön päivittäin kello 8.00 mennessä tai ilmoittanut ennakolta torivalvojalle tuloaikaansa, on kaupungilla oikeus vuokrata kyseinen paikka sinä päivänä uudelleen.

5 §:

Vuokralaisen on pidettävä vuokraamansa myyntipaikka ja sen ympäristö puhtaana roskista ja muusta liasta. Torin roskaaminen ja likavesien kaataminen muualle kuin likakaivoihin on ehdottomasti kielletty.

Puhtaudesta ja siisteydestä annettujen määräyksien rikkomisesta voi seurata asianomaisen myyntipaikan vuokrasuhteen menettäminen. Kaikenlainen huutaminen, asiakkaiden äänekäs kutsuminen sekä toisten kaupanharjoittajien toimintaan puuttuminen on ehdottomasti kielletty.

Sen lisäksi, mitä edellä on määrätty, tulee kauppiaiden noudattaa terveydenhoitolain ja -asetusten sekä Suomen järjestyslain määräyksiä sekä niitä lähempiä ohjeita, joita terveydenhoito- ja poliisiviranomaiset mahdollisesti antavat.

6 §:

Torikauppaa saadaan harjoittaa teknisen lautakunnan luvalla ja sen määräämin ehdoin

ma – pe klo 7.00–15.00
la klo 7.00–14.00

Lisäksi torikauppaa saadaan harjoittaa 1.6. – 15.8. välisenä aikana
ma – pe klo 6.00–16.00
la klo 6.00–15.00
su klo 9.00–16.00

Sekä heinäkuun aikana
ma – pe klo 6.00–20.00
la klo 6.00–16.00
su klo 9.00–16.00

Juhlakauden jatkuessa elokuulle noudatetaan heinäkuun aukioloaikoja.

Markkina-aikana ja erityisinä toripäivinä saadaan torikauppaa harjoittaa kello 7.00 – 18.00 ellei tekninen lautakunta toisin päätä. Tekninen lautakunta päättää erinäisten juhlien yhteydessä harjoitettavan torikaupan myyntiajoista.

7 §:

Myytävien tavaroiden ja myyntilaitteiden tuominen myyntipaikalle on sallittu enintään tuntia ennen myyntiajan alkua. Toriajan päättyessä on kaikki tavarat, kuormat, myyntipöydät ja muut myynnissä käytetyt välineet vietävä pois torilta siten, että torialue on tyhjä myyntiajan päättymishetkeen mennessä. Roskat ja muut kaupasta aiheutuneet jätteet on vietävä torille sijoitettuihin säiliöihin. Toripöydät ja -jalat on palautettava siististi pinottuna niille varatuille paikoille.

8 §:

Myyntikojujen säilytyksestä torilla silloin kun myyntiä ei ole, on tehtävä erikseen sopimus kunnallisteknisten palvelujen kanssa.

9 §:

Moottoriajoneuvojen pysäköinti torialueella on kielletty ajalla 1.6.–10.8. Tavaran kuljetukseen käytettävän ajoneuvon ajaminen torialueelle on sallittu ainoastaan aamuisin kuorman purkamiseksi kello 9.00 saakka ja lastaamiseksi klo 14.00 jälkeen.

10 §:

Teknisen toimialan infrapäälliköllä on oikeus irtisanoa myyntipaikkaa koskeva vuokrasopimus päättyväksi välittömästi, mikäli toripaikkojen luovutusehtoja ei noudateta.