Hyppää sisältöön

Kaavoitus

Kaavoituspalvelujen asiakaspalvelu on suljettu 1.–31.7.2021.

Parhaillaan nähtävänä olevien kaavojen kuulutukset löytyvät Kuulutukset-sivulta.

Kellotornintie, kulttuuriympäristöselvitys

Kellotornintie 3–14 alueen asemakaavan ajantasaistaminen on käynnistetty kaupunginhallituksen päätöksellä  4.3.2019 § 92. Kaavaluonnos oli nähtävänä 19.5.–18.6.2020. Kaavatyön yhteydessä tarkastellaan myös rakennettua kulttuuriympäristöä. Maankäyttö- ja rakennuslain 9 § mukaan kaavan tulee perustua merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin.      

Kulttuuriympäristöselvityksen ja siihen sisältyvän rakennusinventoinnin tekee rakennustutkija Teija Ahola heinäkuussa 2021.    

Inventoinnin aikana tutkija kiertää suunnittelualueella valokuvaamassa rakennuksia ulkopäin. Rakennusten sisätiloja ei inventoida. Kirjallisuudesta ja arkistoista kerättyjä rakennushistoriatietoja rakennusten iästä, käytöstä ja tehdyistä korjaustoimenpiteistä täydennetään tarvittaessa haastatteluilla. 

Mikäli tutkija käy pihapiirissä eikä tapaa kiinteistön omistajaa paikan päällä, jätetään inventoinnista kertova tiedote postilaatikkoon.

Inventointi tehdään perusselvitykseksi rakennetusta ympäristöstä asemakaavan suunnitteluun. Inventointitietoja voidaan jatkossa hyödyntää myös rakennus-, poikkeamis- ja purkulupien yhteydessä.

Lisätietoa rakennusinventoinnista antaa Teija Ahola, Selvitystyö Ahola, stahola@gmail.com, p. 044 363 0194.

Asemakaava-asioissa yhteyshenkilönä on asemakaava-arkkitehti Pasi Heikkinen, Savonlinnan kaupunki, pasi.heikkinen@savonlinna.fi, p. 044 417 4666.

Vireillä olevia kaavahankkeita:

Palaute vireillä olevista kaavahankkeista jätetään nähtävänäoloajan päättymiseen mennessä kirjeitse osoitteeseen

Savonlinnan kaupunki
Kaavoituspalvelut
Olavinkatu 27
57130 Savonlinna

tai sähköpostitse osoitteeseen kaavoitus(at)savonlinna.fi.

Kerimäen Puruveden rantayleiskaavan muutos osalle tilasta Mäntyniemi 740-568-1-148

Kaavaehdotus on nähtävänä 23.6.–23.7.2021.

Lisätietoja: Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa, p. 0400 139 077

Varpalan ranta-asemakaava tilalle Metsäkoulu 740-551-15-132

Kaavaehdotus oli nähtävänä 17.5.–16.6.2021.

Lisätietoja: Suunnittelu-Aula Tmi, DI Pirkka Aula p. 050 353 1162

Savonlinnan asemakaavan muutos tontilla 740-1-32-14, Kylpylaitoksentie 8 Kasinonsaaret

Kaavaluonnos oli nähtävänä 4.5.–4.6.2021.

Lisätietoja: Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa p. 0400 139 077

Punkaharjun Pihlajaveden osayleiskaavan ja Tuunaansaaren asemakaavan muutos tilalla Harjula 740-600-1-106

Kaavaluonnokset olivat nähtävänä 4.5.–4.6.2021.

Lisätietoja: Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa p. 0400 139 077

Punkaharjun Pihlajaveden osayleiskaavan muutos:

Tuunaansaaren asemakaavan muutos:

Haukiveden-Haapaveden osayleiskaavan muutos ja ranta-asemakaavan laatiminen tilalle Metsäkoulu 740-551-15-132

Osayleiskaavamuutoksen kaavaehdotus ja ranta-asemakaavan kaavaluonnos olivat nähtävänä 8.2.–10.3.2021.

Lisätietoja: Suunnittelu-Aula Tmi, DI Pirkka Aula p. 050 353 1162, pirkka.aula(at)carelia.fi

Haukiveden-Haapaveden osayleiskaavan muutos, kaavakartta

Haukiveden-Haapaveden osayleiskaavan muutos, kaavaselostus

Haukiveden-Haapaveden osayleiskaavan muutos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Voimassa oleva osayleiskaava

Liite 1: vireilletulovaiheen viranomaislausunnot ja mielipiteet vastineineen

Liite 2: viranomaisneuvottelun muistio

Liite 3: rakennuskanta 2020

Liite 4: Natura-arvioinnin tarveharkinta

Asemakaavan muutos, Linnankatu-Akselinkatu

Kaavaehdotus oli nähtävänä 29.1.–1.3.2021.

Lisätietoja: asemakaava-arkkitehti Pasi Heikkinen p. 044 417 4666, pasi.heikkinen(at)savonlinna.fi

Kaavakartta

Kaavaselostus

Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Liite 3: Poistuva kaava

Liite 4: Yhdyskuntatekninen verkosto

Liite 5: Valokuvia

Liite 6: Kasvillisuusselvitys

Liite 7: Palaute kaavaluonnoksesta ja vastineet

Asemakaavan yhteydessä hyväksyttävä tonttijaon muutos 1-17-18

Asemakaavan yhteydessä hyväksyttävä tonttijaon muutos 1-24-2

3D-malli 

Kauppatorin ja matkustajasataman asemakaavan muutos

Kaavaehdotus oli nähtävänä 4.12.2020–15.1.2021.

Lisätietoja: asemakaava-arkkitehti Pasi Heikkinen p. 044 417 4666, pasi.heikkinen(at)savonlinna.fi

Kaavakartta

Kaavaselostus

Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Liite 3: Poistuva asemakaava

Liite 4: Yhdyskuntatekninen verkosto

Liite 5: Palaute luonnoksesta ja vastineet

Liite 7: Olavinkadun yleissuunnitelma osa 1

Liite 7: Olavinkadun yleissuunnitelma osa 2

Liite 7: Olavinkadun yleissuunnitelma osa 3         

Liite 8: Havainnekuvat

Asemakaavan yhteydessä hyväksyttävä tonttijako

3D-malli

Asemakaavan muutos, Telakkatie 22

Kaavaluonnos oli nähtävänä 16.6.–16.7.2020.

Lisätietoja: asemakaava-arkkitehti Pasi Heikkinen p. 044 417 4666, pasi.heikkinen(at)savonlinna.fi

Kaavakartta

Kaavaselostus

Liite 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Liite 3: Asemakaavan yhteydessä vahvistettava tonttijaon muutos

Asemakaavan muutos, Savonniemi 

Kaavaluonnos oli nähtävänä 2.6.–3.7.2020.

Lisätietoja: asemakaava-arkkitehti Pasi Heikkinen p. 044 417 4666, pasi.heikkinen(at)savonlinna.fi

Kaavakartta

Kaavaselostus

Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Liite 3: Poistuva asemakaava

Liite 6: Havainnekuva

3D-malli

Asemakaavan muutos ja laajennus, Kellotornintie – Aholahdentie

Kaavaluonnos oli nähtävänä 19.5.–18.6.2020.

Lisätietoja: asemakaava-arkkitehti Pasi Heikkinen p. 044 417 4666, pasi.heikkinen(at)savonlinna.fi

Kaavakartta

Kaavaselostus

Liite 2: Luontoselvitys

Liite 3: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Savonrannan rantayleiskaavan muutos Metsähallituksen hallinnoimille tiloille

Savonrannan rantayleiskaavan muutos koskee Metsähallituksen hallinnoimia tiloja 740-578-8-35 Saarijärvi, 740-578-8-36 Silmusalo, 740-893-1-6 Putkisalon Ruununpuisto, 740-893-1-5 Pirttilä ja Mäntysalo, 740-545-15-46 Ahvenlampi, 740-573-2-23 Leipämäki, 740-573-1-11 Putkisalon Ruununpuisto, 740-566-7-0 Kiurunsalo, 740-511-2-4 Kuittuanmäki, 740-510-1-7 Palstatila Ruununpuistoksi ja 740-579-1-25 Kakonranta.

Kaupunginvaltuusto on 15.12.2020 § 85 hyväksynyt kaavamuutoksen.

Lisätietoja: DI Timo Leskinen p. 040 508 9680, timo.leskinen(at)fcg.fi

Kaavakartta

Kaavaselostus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilakohtainen mitoitustaulukko

Vesistökohtainen mitoitustaulukko

Luonnosvaiheen palaute ja vastineet

Ehdotusvaiheen palaute ja vastineet

Punkaharjun keskustaajaman asemakaavan muutos ja laajennus

Savonlinnan kaupunginhallitus on 7.6.2021 § 235 määrännyt kaupunginvaltuuston 22.3.2021 § 15 hyväksymän Punkaharjun keskustaajaman asemakaavan muutoksen ja laajennuksen tulemaan voimaan maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n mukaisesti kaava-alueen siltä osalta, johon valitusten ei voida katsoa kohdistuvan. Valitukset koskevat Palomäentien tasoristeystä sekä puhdistettava/kunnostettava maa-alue (saa-1) -merkintää kiinteistöillä 750-598-2-67, 750-598-2-68 ja 750-598-2-74.

Lisätietoja: asemakaava-arkkitehti Pasi Heikkinen p. 044 417 4666, pasi.heikkinen(at)savonlinna.fi

Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Liite 3: Poistuvat asemakaavat, yhdistelmä

Liite 4: Poistuvat asemakaavat, määräykset

Liite 5: Keskustaajaman osayleiskaava

Liite 6: Kulttuuri- ja rakennushistoriallinen selvitys osa 1

Liite 6: Kulttuuri- ja rakennushistoriallinen selvitys osa 2

Liite 6: Kulttuuri- ja rakennushistoriallinen selvitys osa 3

Liite 7: Kulttuuriympäristön ja luonnon suojelu, karttaliite

Liite 8: Luontoselvitys

Liite 9: Liito-oravaselvitys

Liite 10: Pilaantuneet maat

Liite 11: Kiinteistöjako

Liite 12: Rakentamattomat tontit, karttaliite

Liite 13: Kaupungin maanomistus, karttaliite

Liite 14: Muinaisjäännökset

Liite 15: Yhdyskuntatekninen verkosto, karttaliite

Liite 16: Virkistys ja veneily, karttaliite

Liite 17: Palvelut, karttaliite

Liite 18: Teollisuus, karttaliite

Liite 19: Liikennekaavio, karttaliite

Liite 20: Ortokuva

Liite 21: Poistuvat asemakaavat, tietoja ja tiivistelmät selostuksista

Liite 22: Valokuvia

Liite 23: Liikennemelu, karttaliite

Liite 24: Tiivistelmä

Liite 25: Palaute kaavaluonnoksesta sekä vastineet

Liite 27: Rautatien melu- ja tärinäselvitys osa 1

Liite 27: Rautatien melu- ja tärinäselvitys osa 2

Savonlinnan keskustaajaman strateginen yleiskaava vuoteen 2040 

Kaavaluonnos oli nähtävänä 17.12.2019–17.2.2020.

Lisätietoja: kaavoituspäällikkö Päivi Behm p. 044 417 4655, paivi.behm(at)savonlinna.fi 

Kaavakartta

Kaavaselostus

Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Liite 3: Savonlinnan modernismin ajan rakennusperintö

Liite 4: Kansallisen kaupunkipuiston alustava rajaus

Liite 5: Yleisötilaisuuden (15.1.2020) esittelykalvot

Liite 6: Yleisötilaisuuden (15.1.2020) muistio

Savonlinnan kansallinen kaupunkipuisto

Kansallisen kaupunkipuiston alustava rajaus ja hakemuksen luonnos olivat nähtävänä 17.12.2019–17.2.2020.

Lisätietoja: kaavoituspäällikkö Päivi Behm p. 044 417 4655, paivi.behm(at)savonlinna.fi

Enanniemen ranta-asemakaavamuutos

Punkaharjun, Enanniemen, Kotikallion tilan ym. alueiden rantakaavan muutosehdotus ranta-asemakaavaksi oli nähtävänä 6.11.–5.12.2018.

Lisätietoja: asemakaava-arkkitehti Pasi Heikkinen p. 044 417 4666, pasi.heikkinen(at)savonlinna.fi

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma