Hyppää sisältöön

Kaavoitus

Parhaillaan nähtävänä olevien kaavojen kuulutukset löytyvät Kuulutukset-sivulta.

Vireillä olevia kaavahankkeita:

Palaute vireillä olevista kaavahankkeista jätetään nähtävänäoloajan päättymiseen mennessä kirjeitse osoitteeseen

Savonlinnan kaupunki
Kaavoituspalvelut
Olavinkatu 27
57130 Savonlinna

tai sähköpostitse osoitteeseen kaavoitus(at)savonlinna.fi.

Tuunaansaaren asemakaavan muutos lähivirkistysalueella (VL) tilalla 740-600-1-353 Yhteisranta

Kaavaluonnos on nähtävänä 15.10.–15.11.2021.

Lisätietoja: Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa p. 0400 139 077

Punkaharjun Puruveden rantayleiskaavan muutos sekä Kangasniemen ranta-asemakaavan laajennus ja muutos tilalle 740-595-1-84 Laituri ja osalle tilasta 740-595-15-0 Naaranlahti

Kaavaluonnokset ovat nähtävänä 6.10.–5.11.2021.

Lisätietoja: Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa p. 0400 139 077

Kerimäen keskustaajama, kulttuuriympäristöselvitys

Kerimäen keskustaajaman asemakaavan päivittäminen on tullut vireille kaupunginhallituksen päätöksellä 17.3.2021 § 135 kaavoituskatsauksen 2021 hyväksymisen yhteydessä.

Kulttuuriympäristöselvityksen ja siihen sisältyvän rakennusinventoinnin tekee rakennustutkija Teija Ahola loka–marraskuussa 2021.

Inventoinnin aikana tutkija kiertää suunnittelualueella valokuvaamassa rakennuksia ulkopäin. Rakennusten sisätiloja ei inventoida. Kirjallisuudesta ja arkistoista kerättyjä rakennushistoriatietoja rakennusten iästä, käytöstä ja tehdyistä korjaustoimenpiteistä täydennetään tarvittaessa haastatteluilla.

Mikäli tutkija käy pihapiirissä eikä tapaa kiinteistön omistajaa paikan päällä, jätetään inventoinnista kertova tiedote postilaatikkoon.

Inventointi tehdään perusselvitykseksi rakennetusta ympäristöstä asemakaavan suunnitteluun. Inventointitietoja voidaan jatkossa hyödyntää myös rakennus-, poikkeamis- ja purkulupien yhteydessä.

Lisätietoa rakennusinventoinnista antaa Teija Ahola, Selvitystyö Ahola, stahola@gmail.com, p. 044 363 0194.

Asemakaava-asioissa yhteyshenkilönä on asemakaava-arkkitehti Pasi Heikkinen, Savonlinnan kaupunki, pasi.heikkinen@savonlinna.fi, p. 044 417 4666.

Päätöksen tiedoksianto: Savonlinnan kansallisen kaupunkipuiston perustaminen

Ympäristöministeriö teki 30. päivänä syyskuuta 2021 päätöksen, jolla Savonlinnan kaupungin hakemuksesta perustettiin maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 68 §:ssä tarkoitettu kansallinen kaupunkipuisto. Savonlinnan kansallinen kaupunkipuisto käsittää alueita ja rakennuksia Savonlinnan kaupungin kaupunginosissa Keskusta (1, 2), Heikinpohja (3), Talvisalo (4), Vääräsaari (5), Kalkkuinniemi (6), Kyrönniemi (7), Venäjänniemi (8), Inkerinkylä (9), Pääskylahti (10), Miekkoniemi (11), Hernemäki (13), Laitaatsilta (14), Kellarpelto (15), Pihlajaniemi (16), Nojanmaa (17) ja Nojanmaanlahti (23) sijaitsevia alueita ja rakennuksia sekä saaria ja vesialueita Pieneltä Haukivedeltä, Haapavedeltä ja Pihlajavedeltä. Kansallisen kaupunkipuiston rajaukseen kuuluvat alueet on osoitettu Savonlinnan kaupungin hakemuksen liitteenä olevilla kartoilla.

Ympäristöministeriön päätös liiteaineistoineen on nähtävillä ympäristöministeriön verkkosivuilla osoitteessa ym.fi/savonlinna 1.10.2021–9.11.2021 välisenä aikana. Päätösaineistoon voi tutustua kyseisenä ajankohtana myös Savonlinnassa kaupungintalon (Olavinkatu 27), Punkaharjun (Kauppatie 20), Kerimäen (Kerimäentie 6) ja Savonrannan (Kangastie 3) palvelupisteiden asiakaspäätteillä.
  
Hallintolain (434/2003) 62 §:n mukaan tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta viranomaisen verkkosivuilla. Ilmoitus on julkaistu 1.10.2021. Ympäristöministeriön päätöksestä voi valittaa Itä-Suomen hallinto-oikeuteen 30 päivän ajan päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa tarkemmin esitetyllä tavalla. 

Helsingissä 1. päivänä lokakuuta 2021,
Ympäristöministeriö

Asemakaavan muutos ja laajennus, Itäväylän yrityspuisto

Kaavaluonnos oli nähtävänä 10.9.2021–11.10.2021.

Lisätietoja: asemakaava-arkkitehti Pasi Heikkinen p. 044 417 4666, pasi.heikkinen@savonlinna.fi

Kerimäen Puruveden rantayleiskaavan muutos osalle tilasta Mäntyniemi 740-568-1-148

Kaavaehdotus oli nähtävänä 23.6.–23.7.2021.

Lisätietoja: Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa, p. 0400 139 077

Varpalan ranta-asemakaava tilalle Metsäkoulu 740-551-15-132

Kaavaehdotus oli nähtävänä 17.5.–16.6.2021.

Lisätietoja: Suunnittelu-Aula Tmi, DI Pirkka Aula p. 050 353 1162

Savonlinnan asemakaavan muutos tontilla 740-1-32-14, Kylpylaitoksentie 8 Kasinonsaaret

Kaavaluonnos oli nähtävänä 4.5.–4.6.2021.

Lisätietoja: Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa p. 0400 139 077

Punkaharjun Pihlajaveden osayleiskaavan ja Tuunaansaaren asemakaavan muutos tilalla Harjula 740-600-1-106

Kaavaluonnokset olivat nähtävänä 4.5.–4.6.2021.

Lisätietoja: Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa p. 0400 139 077

Punkaharjun Pihlajaveden osayleiskaavan muutos:

Tuunaansaaren asemakaavan muutos:

Kauppatorin ja matkustajasataman asemakaavan muutos

Kaavaehdotus oli nähtävänä 4.12.2020–15.1.2021.

Lisätietoja: asemakaava-arkkitehti Pasi Heikkinen p. 044 417 4666, pasi.heikkinen(at)savonlinna.fi

Kaavakartta

Kaavaselostus

Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Liite 3: Poistuva asemakaava

Liite 4: Yhdyskuntatekninen verkosto

Liite 5: Palaute luonnoksesta ja vastineet

Liite 7: Olavinkadun yleissuunnitelma osa 1

Liite 7: Olavinkadun yleissuunnitelma osa 2

Liite 7: Olavinkadun yleissuunnitelma osa 3         

Liite 8: Havainnekuvat

Asemakaavan yhteydessä hyväksyttävä tonttijako

3D-malli

Asemakaavan muutos, Telakkatie 22

Kaavaluonnos oli nähtävänä 16.6.–16.7.2020.

Lisätietoja: asemakaava-arkkitehti Pasi Heikkinen p. 044 417 4666, pasi.heikkinen(at)savonlinna.fi

Kaavakartta

Kaavaselostus

Liite 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Liite 3: Asemakaavan yhteydessä vahvistettava tonttijaon muutos

Asemakaavan muutos, Savonniemi 

Kaavaluonnos oli nähtävänä 2.6.–3.7.2020.

Lisätietoja: asemakaava-arkkitehti Pasi Heikkinen p. 044 417 4666, pasi.heikkinen(at)savonlinna.fi

Kaavakartta

Kaavaselostus

Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Liite 3: Poistuva asemakaava

Liite 6: Havainnekuva

3D-malli

Asemakaavan muutos ja laajennus, Kellotornintie – Aholahdentie

Kaavaluonnos oli nähtävänä 19.5.–18.6.2020.

Lisätietoja: asemakaava-arkkitehti Pasi Heikkinen p. 044 417 4666, pasi.heikkinen(at)savonlinna.fi

Kaavakartta

Kaavaselostus

Liite 2: Luontoselvitys

Liite 3: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Savonrannan rantayleiskaavan muutos Metsähallituksen hallinnoimille tiloille

Savonrannan rantayleiskaavan muutos koskee Metsähallituksen hallinnoimia tiloja 740-578-8-35 Saarijärvi, 740-578-8-36 Silmusalo, 740-893-1-6 Putkisalon Ruununpuisto, 740-893-1-5 Pirttilä ja Mäntysalo, 740-545-15-46 Ahvenlampi, 740-573-2-23 Leipämäki, 740-573-1-11 Putkisalon Ruununpuisto, 740-566-7-0 Kiurunsalo, 740-511-2-4 Kuittuanmäki, 740-510-1-7 Palstatila Ruununpuistoksi ja 740-579-1-25 Kakonranta.

Kaupunginvaltuusto on 15.12.2020 § 85 hyväksynyt kaavamuutoksen.

Lisätietoja: DI Timo Leskinen p. 040 508 9680, timo.leskinen(at)fcg.fi

Kaavakartta

Kaavaselostus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilakohtainen mitoitustaulukko

Vesistökohtainen mitoitustaulukko

Luonnosvaiheen palaute ja vastineet

Ehdotusvaiheen palaute ja vastineet

Punkaharjun keskustaajaman asemakaavan muutos ja laajennus

Savonlinnan kaupunginhallitus on 7.6.2021 § 235 määrännyt kaupunginvaltuuston 22.3.2021 § 15 hyväksymän Punkaharjun keskustaajaman asemakaavan muutoksen ja laajennuksen tulemaan voimaan maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n mukaisesti kaava-alueen siltä osalta, johon valitusten ei voida katsoa kohdistuvan. Valitukset koskevat Palomäentien tasoristeystä sekä puhdistettava/kunnostettava maa-alue (saa-1) -merkintää kiinteistöillä 740-598-2-67, 740-598-2-68 ja 740-598-2-74.

Lisätietoja: asemakaava-arkkitehti Pasi Heikkinen p. 044 417 4666, pasi.heikkinen(at)savonlinna.fi

Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Liite 3: Poistuvat asemakaavat, yhdistelmä

Liite 4: Poistuvat asemakaavat, määräykset

Liite 5: Keskustaajaman osayleiskaava

Liite 6: Kulttuuri- ja rakennushistoriallinen selvitys osa 1

Liite 6: Kulttuuri- ja rakennushistoriallinen selvitys osa 2

Liite 6: Kulttuuri- ja rakennushistoriallinen selvitys osa 3

Liite 7: Kulttuuriympäristön ja luonnon suojelu, karttaliite

Liite 8: Luontoselvitys

Liite 9: Liito-oravaselvitys

Liite 10: Pilaantuneet maat

Liite 11: Kiinteistöjako

Liite 12: Rakentamattomat tontit, karttaliite

Liite 13: Kaupungin maanomistus, karttaliite

Liite 14: Muinaisjäännökset

Liite 15: Yhdyskuntatekninen verkosto, karttaliite

Liite 16: Virkistys ja veneily, karttaliite

Liite 17: Palvelut, karttaliite

Liite 18: Teollisuus, karttaliite

Liite 19: Liikennekaavio, karttaliite

Liite 20: Ortokuva

Liite 21: Poistuvat asemakaavat, tietoja ja tiivistelmät selostuksista

Liite 22: Valokuvia

Liite 23: Liikennemelu, karttaliite

Liite 24: Tiivistelmä

Liite 25: Palaute kaavaluonnoksesta sekä vastineet

Liite 27: Rautatien melu- ja tärinäselvitys osa 1

Liite 27: Rautatien melu- ja tärinäselvitys osa 2

Savonlinnan keskustaajaman strateginen yleiskaava vuoteen 2040 

Kaavaluonnos oli nähtävänä 17.12.2019–17.2.2020.

Lisätietoja: kaavoituspäällikkö Päivi Behm p. 044 417 4655, paivi.behm(at)savonlinna.fi 

Kaavakartta

Kaavaselostus

Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Liite 3: Savonlinnan modernismin ajan rakennusperintö

Liite 4: Kansallisen kaupunkipuiston alustava rajaus

Liite 5: Yleisötilaisuuden (15.1.2020) esittelykalvot

Liite 6: Yleisötilaisuuden (15.1.2020) muistio

Enanniemen ranta-asemakaavamuutos

Punkaharjun, Enanniemen, Kotikallion tilan ym. alueiden rantakaavan muutosehdotus ranta-asemakaavaksi oli nähtävänä 6.11.–5.12.2018.

Lisätietoja: asemakaava-arkkitehti Pasi Heikkinen p. 044 417 4666, pasi.heikkinen(at)savonlinna.fi

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma