Hyppää sisältöön

Kaavoitus

Parhaillaan nähtävillä olevien kaavojen kuulutukset löytyvät Kuulutukset-sivulta.

Vireillä olevia kaavahankkeita:

Palaute vireillä olevista kaavahankkeista jätetään nähtävilläoloajan päättymiseen mennessä kirjeitse osoitteeseen

Savonlinnan kaupunki
Kaavoituspalvelut
Olavinkatu 27
57130 Savonlinna

tai sähköpostitse osoitteeseen kaavoitus(at)savonlinna.fi.

Punkaharjun Puruveden rantayleiskaavan muutos tiloille Rantaharju 740-595-6-25, Peltola 740-595-6-55 ja Tapiola 740-595-6-83 (Vaara)

Kaavaehdotus on nähtävillä 29.5.–27.6.2023.

Lisätietoja: Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa, p. 0400 139 077, arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi

Asemakaava, Kaivertamontie

Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan 22.5.2023 § 174 (linkki pöytäkirjaan).

Lisätietoja: kaavasuunnittelija Satu Pannila, p. 044 417 4660, satu.pannila(at)savonlinna.fi

Punkaharjun Pihlajaveden osayleiskaavan muutos tilalle 740-597-17-1 Takasaari ja osalle tilasta 740-597-17-62 Matinniemi (Kulennoinen, Suusaari)

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen 15.5.2023 § 23 (linkki pöytäkirjaan).

Lisätietoja: Suunnittelu-Aula Tmi, DI Pirkka Aula, p. 050 353 1162, pirkka.aula@carelia.fi

Asemakaavan muutos, Metsäkonttorintie

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen 27.3.2023 § 5 (linkki pöytäkirjaan). Asemakaavan muutos on tullut voimaan 11.5.2023.

Moinsalmen osayleiskaavan muutos tilalle 740-518-3-21 Mökinkoivu ja osalle tilasta 740-518-3-2 Hevonkuusi (Kosolan kylä)

Kaupunginvaltuusto hyväksyi osayleiskaavan muutoksen 27.3.2023 § 6 (linkki pöytäkirjaan). Kaavamuutos on tullut voimaan 11.5.2023.

Anttolan alueellinen suunnittelutarveratkaisu

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Anttolan alueellisen suunnittelutarveratkaisun 12.12.2022 § 102 (linkki pöytäkirjaan). Alueellinen suunnittelutarveratkaisu on tullut voimaan 30.1.2023.

Asemakaavan muutos, Savonniemi

Kaavaehdotus oli nähtävillä 24.5.–23.6.2022.

Lisätietoja: asemakaava-arkkitehti Pasi Heikkinen, p. 044 417 4666, pasi.heikkinen(at)savonlinna.fi

3D-malli (linkki)

Punkaharjun Puruveden rantayleiskaavan muutos ja ranta-asemakaava tilalle 740-596-5-4 Lukela, Finlandiantie 18, 30 ja 46 (Punkaharjun Laukansaari)

Kaavaluonnokset olivat nähtävillä 24.5.–23.6.2022.

Lisätietoja: Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa p. 0400 139 077

Asemakaavan muutos, Kauppatori ja Matkustajasatama

Kaavaehdotus oli nähtävillä 5.5.–3.6.2022. Kaava eteni teknisen lautakunnan ja hallituksen kautta hyväksyttäväksi kaupunginvaltuustoon. Kaupunginvaltuusto päätti 14.11.2022 § 93, että kaava palautetaan uudelleen valmisteluun ja sen valmistelua linjataan iltakoulussa.

Lisätietoja: asemakaava-arkkitehti Pasi Heikkinen, p. 044 417 4666, pasi.heikkinen(at)savonlinna.fi

3D-malli (linkki)

Asemakaavan laajennus Savonlinnan 21. kaupunginosan (Pääskylä) tilalle 740-512-6-3 Savonlinnan sähköasema, Vanamonkatu

Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan laajennuksen 5.9.2022 § 280 (linkki pöytäkirjaan). Asemakaavan laajennus on tullut voimaan 20.10.2022.

Asemakaavan muutos, Kellotornintie-Aholahdentie

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen 12.12.2022 § 100 (linkki pöytäkirjaan). Asemakaavan muutos on tullut voimaan 30.1.2023.

Orihniemen ranta-asemakaavan muutos tilalle 740-565-4-240 Tattilahti ja Savonrannan rantayleiskaavan muutos osalle kiinteistöä 740-874-7-1 Yhteismetsä Hiilennielu

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavamuutokset 12.12.2022 § 101 (linkki pöytäkirjaan). Kaavamuutokset ovat tulleet voimaan 30.1.2023.

Punkaharjun Pihlajaveden osayleiskaavan ja Tuunaansaaren asemakaavan muutos tilalla Harjula 740-600-1-106

Kaavaluonnokset olivat nähtävillä 4.5.–4.6.2021.

Lisätietoja: Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa p. 0400 139 077

Kiviapajan seudun osayleiskaavan ja Kuosmala-Rakkinen-Haukilammen ranta-asemakaavan muutos tilalle 740-503-5-8 Iitala II

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavamuutokset 13.6.2022 § 37 (linkki pöytäkirjaan). Kaavamuutokset ovat tulleet voimaan 27.7.2022.

Punkaharjun Puruveden rantayleiskaavan muutos sekä Kangasniemen ranta-asemakaavan laajennus ja muutos tilalle 740-595-1-84 Laituri ja osalle tilasta 740-595-15-0 Naaranlahti

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavamuutokset 13.6.2022 § 36 (linkki pöytäkirjaan). Kaavamuutokset ovat tulleet voimaan 27.7.2022.

Asemakaavan muutos Savonlinnan 13. kaupunginosan (Hernemäki) tonteilla 740-13-34-5 ja 740-13-34-6, Pihlajavedentie 25

Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan muutoksen 9.5.2022 § 163 (linkki pöytäkirjaan). Asemakaavan muutos on tullut voimaan 21.6.2022.

Lehtiniemen matkailuhankkeen yleissuunnitelma

Savonlinnan kaupungilla on käynnissä hanke Lehtiniemen matkailun kehittämiseksi. Hankkeen tavoitteena on tunnistaa ja vahvistaa Lehtiniemen alueen matkailullisia vetovoimatekijöitä, kehittää alueen käyttöä ja matkailupotentiaalia sekä muodostaa kokonaisnäkemys matkailun kehitysnäkymistä ja -tarpeista Lehtiniemen alueella. Maankäytön yleissuunnitelma on laadittu tukemaan alueen tulevaa käyttöä ja pohjustamaan myöhemmin laadittavaa ranta-asemakaavaa ja sen mitoitusratkaisuja.

Lehtiniemen matkailuhankkeen yleissuunnitelmassa alue on jaoteltu erilaisiin toiminnallisiin kokonaisuuksiin. Toiminnalliset kokonaisuudet tukevat toisiaan, mutta ne myös mahdollistavat Lehtiniemen vaiheittaisen kehittämisen. Työ on käynnistynyt toukokuussa 2021 ja valmistunut joulukuussa 2021. Työn toteutti Ramboll Finland Oy.

Lisätietoja:

Savonlinnan kaupunki, kaavoituspäällikkö Päivi Behm, paivi.behm(at)savonlinna.fi

Ramboll Finland Oy, projektipäällikkö Eero Salminen, eero.salminen(at)ramboll.fi

Asemakaavan muutos ja laajennus, Itäväylän yrityspuisto

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen ja laajennuksen 11.4.2022 § 27 (linkki pöytäkirjaan). Asemakaava on tullut voimaan 31.5.2022.

Asemakaavan muutos Savonlinnan 1. kaupunginosan (keskusta) tontilla 740-1-32-14, Kylpylaitoksentie 8, Kasinonsaaret

Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan muutoksen 25.4.2022 § 153 (linkki pöytäkirjaan). Asemakaavan muutoksesta on valitettu Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Itä-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi valituksen 22.12.2022 päätöksellään 2896/2022. Hallinto-oikeuden päätöksestä valittamiseen on haettu valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

Lisätietoja: Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa p. 0400 139 077

Kerimäen keskustaajaman asemakaavan muutos ja laajennus

Kerimäen keskustaajaman asemakaavan päivittäminen on tullut vireille kaupunginhallituksen päätöksellä 17.3.2021 § 135 kaavoituskatsauksen 2021 hyväksymisen yhteydessä.

Lisätietoja: asemakaava-arkkitehti Pasi Heikkinen, Savonlinnan kaupunki, pasi.heikkinen(at)savonlinna.fi, p. 044 417 4666.

Päätöksen tiedoksianto: Savonlinnan kansallisen kaupunkipuiston perustaminen

Ympäristöministeriö teki 30. päivänä syyskuuta 2021 päätöksen, jolla Savonlinnan kaupungin hakemuksesta perustettiin maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 68 §:ssä tarkoitettu kansallinen kaupunkipuisto. Savonlinnan kansallinen kaupunkipuisto käsittää alueita ja rakennuksia Savonlinnan kaupungin kaupunginosissa Keskusta (1, 2), Heikinpohja (3), Talvisalo (4), Vääräsaari (5), Kalkkuinniemi (6), Kyrönniemi (7), Venäjänniemi (8), Inkerinkylä (9), Pääskylahti (10), Miekkoniemi (11), Hernemäki (13), Laitaatsilta (14), Kellarpelto (15), Pihlajaniemi (16), Nojanmaa (17) ja Nojanmaanlahti (23) sijaitsevia alueita ja rakennuksia sekä saaria ja vesialueita Pieneltä Haukivedeltä, Haapavedeltä ja Pihlajavedeltä. Kansallisen kaupunkipuiston rajaukseen kuuluvat alueet on osoitettu Savonlinnan kaupungin hakemuksen liitteenä olevilla kartoilla.

Ympäristöministeriön päätös liiteaineistoineen on nähtävillä ympäristöministeriön verkkosivuilla osoitteessa ym.fi/savonlinna 1.10.2021–9.11.2021 välisenä aikana. Päätösaineistoon voi tutustua kyseisenä ajankohtana myös Savonlinnassa kaupungintalon (Olavinkatu 27), Punkaharjun (Kauppatie 20), Kerimäen (Kerimäentie 6) ja Savonrannan (Kangastie 3) palvelupisteiden asiakaspäätteillä.
  
Hallintolain (434/2003) 62 §:n mukaan tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta viranomaisen verkkosivuilla. Ilmoitus on julkaistu 1.10.2021. Ympäristöministeriön päätöksestä voi valittaa Itä-Suomen hallinto-oikeuteen 30 päivän ajan päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa tarkemmin esitetyllä tavalla. 

Helsingissä 1. päivänä lokakuuta 2021,
Ympäristöministeriö

Ympäristöministeriön päätöksestä on valitettu Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus antoi päätöksensä 10.1.2023 (59/2023): ”Hallinto-oikeus arvioi, että valituksenalaisessa päätöksessä annettu määräys ja päätöksen perustelut ovat tältä osin ristiriitaiset, eikä päätöksestä käy hallintolain 44 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla selkeästi ilmi, onko päätöksellä oikeusvaikutuksia yksityisen maanomistajan alueisiin. Tämän vuoksi hallinto-oikeus kumoaa päätöksen ja palauttaa asian ympäristöministeriölle uudelleen käsiteltäväksi.”

Asemakaavan muutos, Telakkatie 22

Kaavaluonnos oli nähtävillä 16.6.–16.7.2020.

Lisätietoja: asemakaava-arkkitehti Pasi Heikkinen p. 044 417 4666, pasi.heikkinen(at)savonlinna.fi

Kaavakartta

Kaavaselostus

Liite 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Liite 3: Asemakaavan yhteydessä vahvistettava tonttijaon muutos

Savonrannan rantayleiskaavan muutos Metsähallituksen hallinnoimille tiloille

Savonrannan rantayleiskaavan muutos koskee Metsähallituksen hallinnoimia tiloja 740-578-8-35 Saarijärvi, 740-578-8-36 Silmusalo, 740-893-1-6 Putkisalon Ruununpuisto, 740-893-1-5 Pirttilä ja Mäntysalo, 740-545-15-46 Ahvenlampi, 740-573-2-23 Leipämäki, 740-573-1-11 Putkisalon Ruununpuisto, 740-566-7-0 Kiurunsalo, 740-511-2-4 Kuittuanmäki, 740-510-1-7 Palstatila Ruununpuistoksi ja 740-579-1-25 Kakonranta.

Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 15.12.2020 § 85 (linkki pöytäkirjaan) hyväksynyt kaavamuutoksen. Kaupunginvaltuuston päätöksestä on valitettu Itä-Suomen hallinto-oikeuteen, joka kumosi kaavan päätöksellään 5.1.2022 (20080/03.04.04.16/2021). Kaupunki on päättänyt valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä ja hakee valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

Lisätietoja: FCG Oy / DI Timo Leskinen, p. 040 508 9680, timo.leskinen(at)fcg.fi; kaavoituspäällikkö Päivi Behm p. 044 417 4655, paivi.behm(at)savonlinna.fi

Punkaharjun keskustaajaman asemakaavan muutos ja laajennus

Savonlinnan kaupunginvaltuuston 22.3.2021 § 15 (linkki pöytäkirjaan) hyväksymä Punkaharjun keskustaajaman asemakaavan muutos ja laajennus on tullut voimaan 25.5.2022.

Lisätietoja: asemakaava-arkkitehti Pasi Heikkinen p. 044 417 4666, pasi.heikkinen(at)savonlinna.fi

Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Liite 3: Poistuvat asemakaavat, yhdistelmä

Liite 4: Poistuvat asemakaavat, määräykset

Liite 5: Keskustaajaman osayleiskaava

Liite 6: Kulttuuri- ja rakennushistoriallinen selvitys osa 1

Liite 6: Kulttuuri- ja rakennushistoriallinen selvitys osa 2

Liite 6: Kulttuuri- ja rakennushistoriallinen selvitys osa 3

Liite 7: Kulttuuriympäristön ja luonnon suojelu, karttaliite

Liite 8: Luontoselvitys

Liite 9: Liito-oravaselvitys

Liite 10: Pilaantuneet maat

Liite 11: Kiinteistöjako

Liite 12: Rakentamattomat tontit, karttaliite

Liite 13: Kaupungin maanomistus, karttaliite

Liite 14: Muinaisjäännökset

Liite 15: Yhdyskuntatekninen verkosto, karttaliite

Liite 16: Virkistys ja veneily, karttaliite

Liite 17: Palvelut, karttaliite

Liite 18: Teollisuus, karttaliite

Liite 19: Liikennekaavio, karttaliite

Liite 20: Ortokuva

Liite 21: Poistuvat asemakaavat, tietoja ja tiivistelmät selostuksista

Liite 22: Valokuvia

Liite 23: Liikennemelu, karttaliite

Liite 24: Tiivistelmä

Liite 25: Palaute kaavaluonnoksesta sekä vastineet

Liite 27: Rautatien melu- ja tärinäselvitys osa 1

Liite 27: Rautatien melu- ja tärinäselvitys osa 2

Savonlinnan keskustaajaman strateginen yleiskaava vuoteen 2040 

Kaavaluonnos oli nähtävillä 17.12.2019–17.2.2020.

Lisätietoja: kaavoituspäällikkö Päivi Behm p. 044 417 4655, paivi.behm(at)savonlinna.fi 

Kaavaselostus

Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Liite 3: Savonlinnan modernismin ajan rakennusperintö

Liite 5: Yleisötilaisuuden (15.1.2020) esittelykalvot

Liite 6: Yleisötilaisuuden (15.1.2020) muistio

Enanniemen rantakaavojen ja Punkaharjun Puruveden osayleiskaavan muutos (Turtianniemi)

Punkaharjun, Enanniemen, Kotikallion tilan ym. alueiden rantakaavan muutosehdotus ranta-asemakaavaksi oli nähtävillä 6.11.–5.12.2018.

Kaupunginhallituksen päätös 11.2.2019 § 59 rannan lomarakennuspaikkojen muuttamisesta vakituiseen asumiseen (RA/AO tai AO) edellyttää myös Punkaharjun Puruveden rantayleiskaavan muuttamista, sillä yleiskaavassa ranta-alueet on varattu ainoastaan loma-asumiselle. Kaavaehdotus (yleiskaava, ranta-asemakaava) etenee muutosten jälkeen uudelleen nähtäville.

Lisätietoja: kaavasuunnittelija Satu Pannila p. 044 417 4660, satu.pannila(at)savonlinna.fi; kaavoituspäällikkö Päivi Behm p. 044 417 4655, paivi.behm(at)savonlinna.fi 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma