Hyppää sisältöön

Vammaisen pysäköintilupa

Vammaisen pysäköintilupa voidaan myöntää vaikeasti vammaiselle henkilölle tai vaikeasti vammaisen henkilön kuljettamista varten. Asetuksella säädetään tarkemmin vamman laatu ja vaikeusaste. Pysäköintilupa on pysäköimisen ajaksi sijoitettava näkyvään paikkaan, autossa tuulilasin sisäpuolelle. Luvan voimassaoloaika on oltava luettavissa.

Tällä kansainvälisen tunnuksen omaavalla luvalla saa ajoneuvon pysäköidä:

 • maksulliselle pysäköintipaikalle maksua suorittamatta
 • alueelle, missä pysäköinti on liikennemerkein kielletty, niin kuin asetuksella tarkemmin säädetään
 • sellaiselle pysäköintipaikalle, jossa pysäköinnin enimmäisaikaa on liikennemerkein rajoitettu, rajoitusta pitemmäksi ajaksi
 • pysäköintipaikalle, jossa on lisäkilpi invalidin ajoneuvo

Pysäköinninvalvonta muistuttaa, että pysäköinti on kielletty jalkakäytävällä ja esimerkiksi tori- ja puistoalueilla myös vammaisen pysäköintilupaa käyttäviltä. Myös pelastustielle pysäköinti on aina kielletty.

Vammaisen pysäköintilupa ei oikeuta myöskään pysäköimään seuraavissa tilanteissa:

 • Pysäyttäminen kielletty -liikennemerkin vaikutusalueella
 • Suojatiellä tai liian lähellä suojatietä
 • Risteyksessä tai liian lähellä risteystä
 • Liian lähellä ryhmittymismerkkejä
 • Linja-autopysäkillä ja pysäkkialueella
 • Takseille tai ambulansseille varatulla paikalla
 • Paikalla, jossa tarvitaan erillinen pysäköintiin oikeuttava lupa

Pysäköintilupaa haetaan Ajovarman palvelupisteestä.

Vammaisen pysäköintilupaesimerkki