Hyppää sisältöön

Oppilaskunta ja vanhempainyhdistys

Oppilaskunta

Koulussa toimii oppilaskunta, johon kaikki oppilaat kuuluvat.

Oppilaskunnan hallituksen muodostavat oppilaat, jotka on valittu toimintaan mukaan vapaaehtoisesti hakeneiden oppilaiden joukosta. Oppilaat valitsevat syyskokouksessa hallituksen toimihenkilöt.

Oppilaskunnan hallitus pyrkii kokoontumaan säännöllisesti lukuvuoden aikana. Kokoukset pidetään joko pidennettynä välituntikokouksena tai tuntikokouksena riippuen käsiteltävien asioiden määrästä.

Oppilaskunnan tavoitteena on lisätä oppilaiden viihtyvyyttä, osallisuutta ja vastuunottoa yhteisistä asioista. Oppilaskunta mm. käsittelee oppilaiden esittämiä asioita (aloitelaatikko), järjestää koulun yhteisiä teema- ja tapahtumapäiviä ja ylläpitää yhteistyötä opettajien ja oppilaiden välillä.

Oppilaskunnan hallitus osallistuu koulun kehittämistoimintaan yhdessä koulun henkilökunnan kanssa. Oppilaskunnan hallituksen edustajia voi olla läsnä opettajainkokouksissa ja koulukohtaisessa oppilashuoltoryhmässä silloin kun käsitellään koko työyhteisöä koskevia asioita esim. lukuvuosisuunnitelma, järjestyssäännöt, työhyvinvointi, kouluympäristön viihtyisyys ja turvallisuus.

Vanhempainyhdistys

Kallislahden koulussa toimii vanhempainyhdistys, jonka hallitukseen valitaan vuosittain jäsenet huoltajien joukosta. Vanhempainyhdistys järjestää tapahtumia, jossa kehitetään kodin ja koulun yhteistyötä. Vanhempainyhdistys tukee ja kannustaa oppilaita vuosittain jakamalla stipendejä luokkien tsemppareille ja arjen sankareille.