Hyppää sisältöön

Ohjeet opettajille

Koulujen kulttuurivastaavat

Jokaisella koululla on opettaja, joka toimii Koulut ja kulttuuri -työryhmän eli KOKU-työryhmän jäsenenä, ja vastaa koulullaan Kulttuuripolku-tapahtumien tiedottamisesta. KOKU-työryhmässä mukana olevat opettajat toimivat koulujensa yhteyshenkilöinä ja tiedottajina. Jos koulussa ei ole nimettyä kulttuurivastaavaa, toimii rehtori yhteyshenkilönä.

Tapahtumat ja työpajat

Palveluntarjoajat ilmoittavat kulttuuripolkutapahtumista ja työpajoista viimeistään kaksi kuukautta ennen tapahtumaa. Tiedot kulttuuripolkutapahtumista julkaistaan Kulttuuripolun nettisivuilla.

Ilmoita luokkasi tapahtumaan tai työpajaan suoraan palveluntarjoajalle ohjeiden mukaan. Tapahtuman jälkeen raportoi kävijätiedot kulttuuritoimelle.

Kuljetukset

Ensisijaisesti oppilaita kannustetaan yhdistämään liikuntaa ja kulttuuria. Kuljetukset tulee järjestää kustannustehokkaasti.

Tämän hetken (24.2.2022) voimassaoleva ohje oppilaiden kuljetuksissa ja kulttuuripolkutapahtumissa on:

Ei tulla sairaana, noudatetaan turvallisuus- ja hygieniaohjeita eli maskisuositusta, turvavälejä sekä hyvää yskimis- ja käsihygienaa.

Tilausajot tilataan suoraan liikennöitsijältä. Huomio paikkalisliikenteen käyttö kaupunkialueella logistiikan ohjeiden mukaan. Laskun voi lähettää verkkolaskuna, sähköpostilla tai paperisena, katso laskutusohjeet eri tavoille. Laskun viitteeksi ilmoitetaan Kulttuuripolku ja koulun nimi.

Kävijätietojen raportointi ja palaute

Raportoi tapahtuman tai työpajan jälkeen kävijätiedot kulttuuripolkutapahtumien kävijätietojen raportointilomakkeella.

Samalla lomakkeella voit antaa palautetta. Palautteet käsitellään KOKU-työryhmän kokouksissa ja ne välitetään myös palveluntarjoajille.

Kaikille avoin palautteille ja kehittämisideoille tarkoitettu lomake löytyy osoitteesta www.savonlinna.fi/kulttuuripolku/palaute

Ohjeet eskariopettajille

Eskareiden kulttuuripolkuohjelma uusitaan parhaillaan.

Pitäjien ja pienten koulujen sekä yhdysluokkien erityisjärjestelyt

Koulujen joissa on yhdysluokat, on mahdollista soveltaa kulttuuripolkusuunnitelmaa niin, että vuosikohtaisiin tapahtumiin voi osallistua myös eri luokilla olevat oppilaat. Näin oppilaskohtaiset kustannukset eivät tule liian suuriksi.

Erityisjärjestelyistä huolimatta jokaisella oppilaalla on oikeus osallistua
kulttuuripolkusuunnitelman mukaisesti kaikkiin kulttuuritapahtumiin ja työpajoihin. Suunnittelussa tulee huomioida, että oppilas voi osallistua yksittäiseen tapahtumaan tai työpajaan vain yhden kerran peruskoulun aikana. Varmista aina palveluntarjoajalta tapahtuman soveltuvuus myös pienemmille koululaisille. Palveluntarjoaja voi tapauskohtaisesti tuoda työpajan tai tapahtuman myös koululle.

Kulttuuripolku vuosikello