Hyppää sisältöön

Linnankadun kehittämishanke

Linnankadun kehittämishanke valmisteltiin Savonlinnan Liikelaitosten keskuksessa 2007. Hanke eteni päätöksentekoon 2008 alkupuolella sekä Savonlinnan kaupungilla että kesällä Etelä-Savon ympäristökeskuksessa. Hankkeelle tehtiin positiivinen rahoituspäätös vuosille 2008-2013. Hankkeen kaupungin rahoitusosuus on 25%, ulkopuolista rahoitusta 75%.

Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat Savonlinnan kaupungin omistamiin kiinteistöihin, puisto- ja pihatiloihin sekä katualueisiin Linnankadun Olavinlinnan puoleisessa päädyssä. Hankkeelle on valmisteltu jatkoa nyt toteutettavan vaiheen jälkeen, jatkohankkeen vaikutusaika alkaisi 1.5.2009. Kiinteistöjen lisäksi hankkeessa kehitetään piha-alueita ja puistoja. Palvelujen ja sisällönkehittämisen kannalta vaikutusalue on laajempi, ja asiakasryhmistä alueen asukkaat, yritykset ja matkailijat pyritään huomioimaan kaikissa toimenpiteissä.

Hankkeen tarkoituksena on kulttuurihistoriallisesti arvokkaan ympäristön ja rakennusten säilyttäminen ja osittainen ennallistaminen. Näillä toimenpiteillä torjutaan rakennetun ympäristön rappeutumista Savonlinnan matkailun tärkeimmällä alueella. Tavoitteena on myös alueen vetovoimaisuuden, houkuttelevuuden ja saavutettavuuden parantaminen sekä kulttuuri- ja kotiseutuidentiteetin lisääminen. Kohderyhminä koko hankkeen toimenpiteillä ovat alueen asukkaat, yritykset ja matkailijat. Hankkeella parannetaan alueella toimivien yritysten toimintaedellytyksiä ja liikeimagoa. Näitä parannetaan infrastruktuuria, hallinnointia ja sähköisiä palvelujärjestelmiä kehittämällä.

Aluekarttta Linnankadusta
hankkeen logot