Hyppää sisältöön

Miten kaavan laadintaan voi osallistua?

Vuosittain julkaistaan kaavoituskatsaus ajankohtaisista kaavahankkeista. Kaavatyön käynnistymisestä (vireilletulosta) ilmoitetaan pääsääntöisesti kaavoituskatsauksesta tiedottamisen yhteydessä. Muista vuoden aikana käynnistyvistä kaavahankkeista tiedotetaan erikseen.

Kaavatyön alkuvaiheessa merkittävimmistä kaavahankkeista laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) eli suunnitelma siitä, kuinka kaavoitusmenettely, tiedottaminen, osallistuminen ja arviointi tullaan kyseisessä kaavahankkeessa järjestämään.

Palautetta toivotaan kaavatyön alkuvaiheessa, erityisesti silloin kun kaavan suunnitteluaineistoa tai kaavaluonnos on esillä. Valmisteilla olevat kaavat ja valmisteluun liittyvät asiakirjat löytyvät kaupungin kotisivuilta, otsikon Vireillä olevia kaavahankkeita alta. Mielipiteen suunnitteluaineistosta tai kaavaluonnoksesta voi jättää kirjallisesti tai suullisesti tai sopia tapaamisajan kaavoittajan kanssa.

Kaavan valmistuttua kaavaehdotus esitellään tekniselle lautakunnalle, joka asettaa ehdotuksen julkisesti nähtäville, ja siitä pyydetään tarvittavat lausunnot. Kaavaehdotuksesta voi tehdä muistutuksen kirjallisesti. Kaavoittaja vastaa muistutuksiin ja ne esitellään lautakunnalle/kaupunginhallitukselle. Lautakunnan jälkeen kaavaehdotus on kaupunginhallituksen käsittelyssä ja lopulta kaupunginvaltuuston hyväksyttävänä. Merkitykseltään vähäiset asemakaavat voidaan hyväksyä suoraan kaupunginhallituksessa.

Hyväksymispäätöksestä voi valittaa Itä-Suomen hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, paitsi tapauksissa, joissa asemakaavaa koskeva päätös on oikeusvaikutteisen yleiskaavan mukainen. Kaavan hylkäämistä koskevasta hallinto-oikeuden päätöksestä valitusoikeus on vain kunnalla. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on lopullinen.

Lisätietoja:

Behm Päivi, vt. tekninen johtaja, kaavoituspäällikkö

  • Tekninen toimiala / Kaavoituspalvelut

Puh. 044 417 4655

Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Sähköposti: paivi.behm@savonlinna.fi