Hyppää sisältöön

Kuulutus maa-aineslain (555/1981) § 4 mukaisesta päätöksestä

Asia
Maa-aineslain (555/1981) § 4 mukainen lupa maa-ainesten ottamistoiminnalle ja toiminnan aloituslupa muutoksenhausta huolimatta kiinteistölle Nikkelä RN:o 740-569-9-2

Kuulutuksen julkaisupäivä
4.8.2023

Päätös
Savonlinnan rakennus- ja ympäristölautakunta 2.8.2023 § 106

Tiedoksisaantipäivä
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemispäivästä eli 10.8.2023

Hakija
Nikke-Rakennus Oy, y-tunnus 06046327-6

Toiminnan sijainti
Ottamisalue sijaitsee Savonlinnassa, Nikkelä nimisellä tilalla, RN:o 740-569-9-2

Päätöksen pääasiallinen sisältö
Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää myöntää Nikke-Rakennus Oy:lle maa-aineslain 4 §:n mukaisen luvan maa-ainesten ottamistoiminnalle ja toiminnan aloittamisluvan muutoksenhausta huolimatta kiinteistölle Nikkelä RN:o 740-569-9-2 pöytäkirjaliitteen B mukaisesti.

Kuulutuksen nähtävilläpito
Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 4.8.2023 – 11.9.2023 Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla https://www.savonlinna.fi/kuulutukset/

Päätöksen nähtävilläpito
Päätös liitteineen on nähtävillä 4.8.2023- 11.9.2023 Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelupalveluissa osoitteessa Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Muutoksenhaku
Päätökseen saa hakea muutosta Itä-Suomen hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Itä-Suomen hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 11.9.2023

YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT