Hyppää sisältöön

Meluilmoituksen vireilletulokuulutus

keskiviikkona 21. helmikuuta 2024

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta ILMOITUKSEN TEKIJÄ JA TOIMINTA Savonlinnan Vesi on tehnyt 21.2.2024...

Ympäristölupahakemuksen vireilletulokuulutus

maanantaina 19. helmikuuta 2024

ILMOITUKSEN TEKIJÄ JA TOIMINTA Kerimäen riistanhoitoyhdistys on toimittanut 16.2.2024 hakemuksen Kerimäen Harjumajan ampumaradalle myönnetyn ympäristöluvan lupamääräysten muuttamiseksi sallitun melutason osalta....

Julkinen kuulutus: Valitus vesilain mukaisesta päätöksestä

perjantaina 16. helmikuuta 2024

Valitus vesilain mukaisesta päätöksestäVesilain 15 luvun 3 §:n mukaan Vaasan hallinto-oikeuden on annettavalupaviranomaisen, valtion valvontaviranomaisen ja kunnanympäristönsuojeluviranomaisen vesilain nojalla antaman...

Rakennustarkastajan lupapäätösten julkipanolista 7.2.2024

torstaina 8. helmikuuta 2024

https://julkipano.lupapiste.fi/savonlinna

Kuulutus meluilmoituspäätöksestä

keskiviikkona 7. helmikuuta 2024

Asia Ympäristönsuojelulain (527/2014) §118 mukainen melupäätös Kuulutuksen julkaisupäivä 7.2.2024 Päätös Ympäristöpäällikön viranhaltijapäätös 7.2.2024 § 8 Tiedoksisaantipäivä Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen...

Asemakaavan muutos, Savonniemi

keskiviikkona 7. helmikuuta 2024

Kaavamuutos koskee 2. kaupunginosan korttelia 21 (uimahalli ja Huvila) Savonniemen kaakkoisosassa sekä viereisiä katu-, virkistys- ja vesialueita. Kaavaehdotus on asetettu...

Ympäristöpäällikön viranhaltijapäätöksen julkipanokuulutus

perjantaina 2. helmikuuta 2024

2.2.2024 §7 Päätös käytöstä poistetun kemikaalisäiliön maahan jättämisestä, Ahorannantie 35. Päätös pidetään nähtävillä 2.2.2024 – 10.3.2024 Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelupalveluissa osoitteessa...

Kaavoituspäällikön suunnittelutarveratkaisua ja poikkeamista koskevat päätökset

perjantaina 2. helmikuuta 2024

Kaavoituspäällikkö on 1.2.2024 tehnyt maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n mukaisen suunnittelutarveratkaisun aurinkosähköpuiston rakentamiseksi Savonlinnan Viuhonmäen Ruostesuolle: Savonlinnan kaupungin kaavoituspäällikkö on...

Rakennustarkastajan myöntämät toimenpideluvat jätevesien käsittelylaitteiden saneeraamiseen 31.1.2024

torstaina 1. helmikuuta 2024

Kaavamuutoksen voimaantulo

torstaina 1. helmikuuta 2024

Savonlinnan kaupunginvaltuuston 18.12.2023 hyväksymä § 84 Punkaharjun Puruveden rantayleiskaavan muutos tiloille Rantaharju740-595-6-25, Peltola 740-595-6-55 ja Tapiola 740-595-6-83 (Vaara) on tullut...