Hyppää sisältöön

Itä-Suomen aluehallintovirasto: Ilmoitus kuulutuksesta

keskiviikkona 29. kesäkuunta 2022

Vesilain mukainen päätös Hakija: Suomen Liikekiinteistöt SLK Oy Dnro: ISAVI/1023/2021 Päätösnro: 47/2022 Asia: Rauhalinnan ranta-alueen ruoppaus, laivalaiturin ja pienvenelaiturin rakentaminensekä...

Itä-Suomen hallinto-oikeuden antama päätös nro 1444/2022

torstaina 23. kesäkuunta 2022

Itä-Suomen hallinto-oikeuden antama päätös nro 1442/2022

torstaina 23. kesäkuunta 2022

Rakennus- ja ympäristölautakunnan julkipanokuulutukset

torstaina 23. kesäkuunta 2022

Lautakunta julkipanee seuraavat päätökset: 15.6.2022 § 103 maa-aines- ja ympäristölupa kiinteistölle Partala RN:o 740-502-7-18 15.6.2022 § 104 ilmoitus maa-ainesten kotitarveotosta,...

Rakennustarkastajan lupapäätösten julkipanolista 21.6.2022

keskiviikkona 22. kesäkuunta 2022

Julkipanolista 21.6.2022

Kaavoituspäällikön maisematyölupapäätös

tiistaina 21. kesäkuunta 2022

Savonlinnan kaupungin kaavoituspäällikkö on 20.6.2022 tehnyt seuraavan päätöksen: § 21 Päättänyt myöntää maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämän maisematyöluvan kiinteistölle Turtia 740-577-22-46...

Asemakaavamuutoksen voimaantulo

tiistaina 21. kesäkuunta 2022

Savonlinnan kaupunginhallituksen 9.5.2022 hyväksymä § 163 Asemakaavamuutos kaupunginosassa 13 (Hernemäki) kiinteistöillä 740-13-34-6 ja 740-13-34-5 on tullut voimaan. Savonlinnassa 21.6.2022SAVONLINNAN KAUPUNGIN...

Kaavoituspäällikön maisematyölupapäätökset

maanantaina 20. kesäkuunta 2022

Savonlinnan kaupungin kaavoituspäällikkö on 17.6.2022 tehnyt seuraavat päätökset: § 19 Päättänyt myöntää maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämän maisematyöluvan kiinteistölle Uudispaikka 740-553-20-4...

Vireilletulokuulutus meluilmoituksesta

perjantaina 17. kesäkuunta 2022

Yksityishenkilö on esittänyt meluilmoituksen äänentoistolaitteiden käytöstä 30.7.2022 klo 18:00-24:00 osoitteessa Pääkannantie 35. Ympäristönsuojelupalvelut varaa ennen asian ratkaisemista niille, joiden oikeutta...

Ympäristöpäällikön viranhaltijapäätökset

perjantaina 17. kesäkuunta 2022

Ympäristönsuojelupalvelut julkipanee seuraavat ympäristöpäällikön viranhaltijapäätökset: Päätös 31.5.2022 § 41 meluilmoituksesta, Työpaja Telakka Päätös 1.6.2022 § 43 käytöstä poistetun öljysäiliön jättämisestä...