Hyppää sisältöön

Kuulutus ympäristönsuojelulain (527/2014) §170 ja maa-aineslain (555/1981) §16 mukaisesta päätöksestä

Kuulutus ympäristönsuojelulain (527/2014) §170 ja maa-aineslain (555/1981) §16 mukaisesta päätöksestä

Asia

Ympäristönsuojelulain (527/2014) §170 ja maa-aineslain (555/1981) §16 mukainen maa-ainespäätös

Kuulutuksen julkaisupäivä

30.9.2022

Päätös

Rakennus- ja ympäristölautakunta 28.9.2022 §155

Tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemispäivästä eli 6.10.2022

Hakija

Savon Kuljetus Oy

Toiminnan sijainti

Ottamisalue sijaitsee Savonlinnassa, Rantala nimisellä tilalla, RN:o 740-527-1-172

Päätöksen pääasiallinen sisältö

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää myöntää:
1) Savon Kuljetus Oy:lle maa-aineslain 4 §:n mukaisen luvan maa-ainesten ottamistoiminnalle ja ympäristönsuojelulain 27 §:ssä tarkoitetun ympäristöluvan louhinta- ja murskaustoiminnalle kiinteistölle Rantala RN:o 740-527-1-172 pöytäkirjaliitteen B mukaisesti
2) toiminnan aloittamisluvan ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa 24.000 euron vakuutta vastaan.

Tätä päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää.

Kuulutuksen nähtävilläpito

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 30.9.2022 – 7.11.2022 Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla https://www.savonlinna.fi/kuulutukset/

Päätöksen nähtävilläpito

Päätös liitteineen on nähtävillä 30.9.2022 – 7.11.2022 Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelupalveluissa osoitteessa Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Itä-Suomen hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 7.11.2022

YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT