Hyppää sisältöön

Sosterin palvelut (Itä-Savon sairaanhoitopiiri kuntayhtymä)

Sotainvalidien ja sotaveteraanien palvelut

Terveyskeskus- ja poliklinikkamaksut 

Savonlinnalaiset, sotiemme 1939-1945 veteraanit on vapautettu perusterveydenhuollon käyntimaksusta ja erikoissairaanhoidon poliklinikkamaksuista (2 käyntiä/vuosi).

Kotona asumista tukevat palvelut

Kotona asumista tukeviin palveluihin oikeutetun rintamaveteraanin tulee olla Suomessa asuva, vuosien 1939-1945 sotiin osallistunut rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelustunnuksen tai rintamatunnuksen omaava rintamaveteraani.

Sotainvalidit, joiden sotilasvammalain mukainen työkyvyttömyysaste on 10 prosenttia tai enemmän saavat vastaavat edut sotilasvammalain nojalla. Siksi he eivät voi saada rintamaveteraaneille kotona asumista tukevia palveluita.

Palvelut perustuvat henkilökohtaisen palvelutarpeen kartoitukseen, joka tehdään kunnissa lakisääteisesti (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012).

Kunta toimii kotona asumista tukevien palveluiden vastuullisena järjestäjänä. Kunta voi tuottaa palvelut itse tai hankkia ne valitsemaltaan palveluntuottajalta.

Yhteyshenkilö Sosterissa palveluohjaaja Seija Auvinen, puh. 044-417 2269.