Hyppää sisältöön

Kasvu 2 -rakennushankkeen harjannostajaiset teknologiapuisto Nohevassa 25.3.

Luonnonvarakeskuksen Savonlinnan yksikön käyttöön tulevien aineistopalvelu- ja kasvatustilojen, Kasvu 2:n, rakennustyöt ovat edenneet suunnitellusti. Kohteen harjannostajaiset järjestettiin 25.3.2022.

Harjannostajaiset järjestettiin vallitsevasta koronatilanteesta johtuen pienimuotoisina, lähinnä kohteen rakentajille ja muille hankeen käytännön toteuttamisessa tiiviisti mukana oleville ja olleille.

Kasvu 2 rakennetaan vuonna 2019 valmistuneen Kasvu 1:n jatkeeksi. Laajennuksen kerrosala on 565 m2, kokonaisala 657 m2 ja tilavuus 3 300 m3. Rakennushankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 2,8 miljoonaa euroa. Lisäksi rakennushankkeessa on Luken omia hankintoja noin 0,9 miljoonaa euroa.

Kohteen rakentaminen alkoi 31.5.2021 ja rakennustöiden valmistumisaika on 29.4.2022. Toukokuu 2022 käytetään tilojen varusteluun ja käyttöönottoon. Luken varsinaisen toiminnan tiloissa on tarkoitus alkaa 1.6.2022. Kohteen rakennuttaja on Savonlinnan Yritystilat Oy, joka vuokraa tilat pitkäaikaisella sopimuksella Senaatti Kiinteistöt Oy:lle, joka puolestaan jälleen vuokraa ne Luonnonvarakeskukselle.

Kohteen suunnitteluttamisesta vastasi Senaattikiinteistöt Oy, jonka jälkeen hankkeen vetovastuu siirtyi Savonlinnan Yritystilat Oy:lle. Kohteen toteutusmuoto on jaettu urakka, jossa sivu-urakat on alistettu pääurakoitsijalle. Kohteen pääurakoitsijana toimii Savonlinnan Rakentajat Oy, LVIAJ-urakoitsija Savonlinnan LVI-Palvelu Oy ja sähköurakoitsijana Sähkötoimisto Kenttälä Oy.

Hankkeen muut toimijat:

  • Arkkitehtisuunnittelu suunnittelu; KVA Arkkitehdit Oy, pääsuunnittelija Ritva Kokkola
  • Rakennesuunnittelu; A-insinöörit Suunnittelu Oy
  • LVIASJ-suunnittelu; Granlund Oy, Savonlinnan toimipiste
  • GEO-suunnittelu; Ramboll Finland Oy, Mikkelin toimipiste
  • Sisäilman varmistuskonsultti; Sirate Group Oy
  • Kustannuslaskenta; A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
  • Rakennuttajakonsultti; Sitowise Oy Savonlinnan toimipiste, Janne Kaltiainen ja Otto Häkkinen

Savonlinnan Yritystilat Oy:n puolesta hankkeesta vastaavat toimitusjohtaja Heikki Kokki ja kiinteistöpäällikkö Tommi Malkki ovat mielissään siitä, että hanke on pysynyt kustannusarviossa ja aikataulussa tämän hetken haastavasta toimintaympäristöstä ja tiloissa tapahtuvan toiminnan rakennukselle asettamista erittäin korkeista teknisistä vaatimuksista huolimatta.

– Henki ja yhteistyö työmaalla ovat olleet jopa poikkeuksellisen hyvät. Kaikki osapuolet ovat tehneet hyvää työtä saadakseen rakennuksen valmiiksi suunnitelmien mukaan ajoissa Luonnonvarakeskuksen käyttöön ennen kasvukauden alkamista. Voidaan sanoa, että toimintatapa hankkeessa on ollut jopa lähempänä allianssimallia, kuin jaettua urakkaa, jolla kohde toteutetaan, kertovat Yritystilojen kiinteistöpäällikkö Tommi Malkki ja toimitusjohtaja Heikki Kokki.