Hyppää sisältöön

ELY-keskus: Kuulutus suunnittelun aloittamisesta

Kantatien 71 jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Toroppala – Kerimäki, Savonlinna, tiesuunnitelma

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY -keskus) aloittaa tiesuunnitelman laatimisen tarpeellisine tutkimuksineen kantatiellä 71 välillä Toroppala – Kerimäki Savonlinnassa.

Hankkeen tavoitteena on kevyenliikenteen liikenneturvallisuuden parantaminen rakentamalla jalankulku- ja pyöräilyväylä välille Toroppala – Kerimäki kantatien 71 vierelle.

Kuulutus on julkaistu tietoverkossa ELY- keskuksen verkkosivuilla 31.3.2022. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnittelun käynnistymisestä ja tutkimusoikeudesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisusta (hallintolaki 62 a §).

Suunnitelmasta vastaavalla on oikeus tehdä kiinteistöillä suunnittelutyön edellyttämiä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä LjMTL 16 §).

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa on oikeus olla tutkimuksissa saapuvilla ja lausua mielipiteensä asiassa (LjMTL 16 § ja 27 §). Suunnittelun edetessä tullaan myöhemmin erikseen ilmoitettavalla tavalla varaamaan tilaisuus mielipiteen ilmaisemiseen suunnitelmasta ( LjMTL 27 § ja valtioneuvoston asetus maanteistä 3 §).

Valmistuttuaan suunnitelmat asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta (LjMTL 27 §).

Pohjois-Savon ELY-keskus käsittelee suunnitelman laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/tietosuoja-ja-henkilotietojen-kasittely

Lisätietoja antaa Ilari Hakanen Pohjois-savon ELY-keskuksesta puh. 0295 026 777

Pohjois-Savon ELY-keskus

Kuulutus ELY-keskuksen verkkosivuilla