Hyppää sisältöön

Etelä-Savon ELY-keskus: Ilmoitus kuulutuksesta

Asia: Valtioneuvosto on tehnyt 16.12.2021 päätöksen Vuoksen vesienhoitoalueen, Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen, Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen, Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen, Kemijoen vesienhoitoalueen, Tornionjoen kansainvälisen vesienhoitoalueen ja Tenon-Näätämöjoen-Paatsjoen kansainvälisen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmista vuosiksi 2022–2027.

Kuulutuksen julkaisupäivä: 21.12.2021

Päätöksen tiedoksisaantipäivä: Hallintolain (434/2003) 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 28.12.2021.

Nähtävilläpito: Tämä kuulutus on nähtävillä 21.12.2021–27.1.2022 elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/ Kuulutukset (valitse ELY-keskus).
Kuulutettavat asiakirjat ovat esillä osoitteessa: https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vaikuta_vesiin/Vesienhoito

Muutoksenhaku ja valitusaika: Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Muutoksenhakua koskevat ohjeet ovat valtioneuvoston päätöksen
liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 27.1.2022.

Lisätietoja: Juho Kotanen, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, p.
0295 024 192, juho.kotanen@ely-keskus.fi