Hyppää sisältöön

Etelä-Savon ELY-keskus: Ilmoitus kuulutuksesta

Asia: Ympäristönsuojelulain 136 §:n mukainen päätös pilaantuneen maaperän ja
pohjaveden puhdistamisesta.
Päätöksen yksilöintitiedot ja pääasiallinen sisältö: Etelä-Savon ELY-keskus on antanut ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisen päätöksen pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta sille saapuneen ilmoituksen johdosta. Asunto Oy Erkonkulmalle annettu päätös koskee pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamista osoitteessa Tulliportinkatu 17, 57100 Savonlinna, kiinteistötunnus 740-3-5-2.
Kuulutuksen julkaisupäivä: 7.11.2022
Päätöksen tiedoksisaantipäivä: Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 14.11.2022.
Nähtävilläpito: Tämä kuulutus ja päätös liitteineen ovat yleisesti nähtävillä 7.11.2022 –
14.12.2022 välisenä aikana ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa
https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset/etela-savo

Muutoksenhaku: Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen
kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 14.12.2022.

Lisätietoja:
Ympäristönsuojelun asiantuntija
Jyrki Hämäläinen
puh. 029 502 4178
jyrki.s.hamalainen@ely-keskus.fi