Hyppää sisältöön

Itä-Suomen aluehallintovirasto: Ilmoitus kuulutuksesta

Vesilain mukainen lupahakemus

Hakija: Peab Industri Oy

Dnro: ISAVI/593/2023

Asia: Maa-ainesten ottaminen pohjavedenpinnan alapuolelta Kuhasalmen ottoalueelta kiinteistöllä Hiekkala 740-533-1-75, Savonlinna

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito:

Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella
aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä
28.4.–5.6.2023 osoitteessa: https://ylupa.avi.fi/fi-FI/asia/2377588, mistä ne ovat luetta-
vissa. Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuk-
sesta.