Hyppää sisältöön

Julkipanokuulutus meluilmoitusta koskevasta ympäristöpäällikön viranhaltijapäätöksestä

Kuulutus meluilmoituspäätöksestä

Asia

Ympäristönsuojelulain (527/2014) §118 mukainen melupäätös

Kuulutuksen julkaisupäivä

11.7.2022

Päätös

Ympäristöpäällikön viranhaltijapäätös 8.7.2022 §50/2022

Tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemispäivästä eli 18.7.2022

Hakija

Yksityishenkilö

Toiminnan sijainti

Pääkannantie 35. 58200 Kerimäki

Päätöksen pääasiallinen sisältö

Yksityishenkilö on tehnyt 14.6.2022 ympäristönsuojelupalveluille saapuneenympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta koskien 30.7.2022 klo 18:00 – 00:00 osoitteessa Pääkannantie 35, 58200 Kerimäki järjestettävää ulkoilmakonserttia. Melua aiheutuu äänentoistolaitteiden käytöstä.

Tätä päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää.

Kuulutuksen nähtävilläpito

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 11.7.2022 – 16.8.2022 Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla https://www.savonlinna.fi/kuulutukset/

Päätöksen nähtävilläpito

Päätös liitteineen on nähtävillä Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelupalveluissa osoitteessa Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea muutosta Itä-Suomen hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Itä-Suomen hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 16.8.2022