Hyppää sisältöön

Julkipanokuulutus ympäristönsuojeluviranomaisen valvontaohjelmasta vuodelle 2023

Rakennus- ja ympäristölautakunta on päätöksellään 21.12.2022 § 206 hyväksynyt ympäristönsuojelulain (527/2014) 168 §:n mukaisen valvontaohjelman. Ohjelmaan on sisällytetty myös kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen valvontavastuulle kuuluvat jätelain (646/2011) 124 §:n mukaiset kohteet.


Valvontaohjelmassa on:
1) suunnitelma ohjelmakaudella toteutettavista määräaikaistarkastuksista;
2) tiedot muista kuin säännöllisen valvonnan toimenpiteistä;
3) kuvaus edellisen kauden valvontaohjelman tavoitteiden toteutumisesta.

Määräaikaistarkastusten tiheys on määritelty ympäristöriskien arvioinnin perusteella. Valvontaluokkaan I kuuluviin kohteisiin tehdään valvontakäynti kerran vuodessa, valvontaluokkaan II kahden vuoden välein, valvontaluokkaan III neljän vuoden välein ja valvontaluokkaan IV viiden – kymmenen vuoden välein tai kerran lupakaudessa.

Valvontaohjelman yhteenveto vuodelle 2023:
Vuoden 2023 valvontaohjelmassa on 49 kohdetta, joista 19 on ympäristönsuojelulain mukaan luvitettua ja kaksi rekisteröityä kohdetta sekä 22 jätelain 124 §:n mukaista kohdetta. Lisäksi vuonna 2023 tehdään muita kuin säännöllisen valvonnan piiriin kuuluvia valvontakäyntejä seuraavasti:

  • yksi huvivenesatamien jätehuoltoon liittyvä merenkulun ympäristönsuojelulain (1672/2009) mukainen valvontakäynti
  • kolme leirintäalueiden valvontakäyntiä ulkoilulain (606/1973) 23 §:n perusteella
  • kaksi lumenkaatopaikkojen valvontakäyntiä.

Valvontaohjelman ulkopuolisia, kuten ympäristöhaittailmoituksiin liittyviä käyntejä ja jätehuolto- ja ympäristönsuojelumääräysten valvontaan liittyviä käyntejä on lisäksi vuosittain 20–30 kpl sekä mm. öljyvahinkoihin liittyviä käyntejä 5–10 kpl vuodessa.


Hyväksyttyyn ohjelmaan merkittyihin kohteisiin ilmoitetaan valvontakäynnin peruste ja ajankohta viimeistään 30 vuorokautta etukäteen. Valvontamaksun suuruus määräytyy Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti.