Hyppää sisältöön

Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen

Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen

Savonlinnan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 9.8.2021 § 93 päivitetyt Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset, jotka tulevat voimaan 1.10.2021. Määräykset ovat nähtävillä Savonlinnan kaupungin verkkosivuilla osoitteessa: https://www.savonlinna.fi/paatoksenteko 25.8. – 23.9.2021 sekä Savonlinna kaupungintalolla teknisen toimialan ympäristönsuojelupalveluissa ja pysyvästi ympäristönsuojelupalvelujen verkkosivuilla 1.10.2021 alkaen osoitteessa: https://www.savonlinna.fi/asukas/asuminen-ja-ymparisto/ymparistonsuojelu/maaraykset/

Päivitetyissä määräyksissä on tehty muutoksia mm. talousjätevesien käsittelyä viemäriverkoston ulkopuolisilla alueilla, maatalouden päästöjen rajoittamista, kemikaalien käsittelyä ja varastointia sekä melun ja tärinän torjuntaa koskevilta osiltaan.

Ympäristönsuojelulain 203 §:n mukainen kuulutus ympäristönsuojelumääräysten päivittämisen aloittamisesta julkaistiin Savonlinnan kaupungin verkkosivuilla ja Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla 29.1.2020 – 27.2.2020. Kuulutuksessa kuntalaisille varattiin mahdollisuus saada tietoja asian käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista sekä lausua mielipiteensä asiasta.

Kuulutus Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelumääräysten päivittämisluonnoksen valmistumisesta lausuntojen ja mielipiteiden esittämistä varten julkaistiin sanomalehti Itä-Savossa 29.3.2021 sekä Savonlinnan kaupungin verkkosivuilla ja Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla 29.3.2021 – 28.4.2021.

Lisätietoja määräyksistä antaa ympäristöpäällikkö Matti Rautiainen, 044 417 4685, matti.rautiainen@savonlinna.fi

Savonlinnassa 25.8.2021

SAVONLINNAN RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA