Hyppää sisältöön

Kuulutus maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta

Koneyhtymä Tiainen Oy hakee maa-aineslain (555/1981) mukaista maa-aineksen ottamislupaa 42 433m3krt:n kokonaisottomäärälle sekä ympäristösuojelulain (527/2014) mukaista ympäristölupaa murskaustoimintaa varten kiinteistölle Anttila RN:o 740-503-14-35. Kyseessä on olemassa olevan toiminnan jatkuminen.

KUULUTUSAIKA

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 31.3. – 2.5.2022 Savonlinnan kaupungin verkkosivuilla.                      

ASIAKIRJAT

Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana nähtävillä ympäristönsuojelupalveluissa osoitteessa Olavinkatu 27.

MUISTUTUKSET

Hakemusta koskevat muistutukset on toimitettava rakennus- ja ympäristölautakunnalle osoitteeseen Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna tai sähköpostitse ymparistonsuojelu@savonlinna.fi , ennen kuulutusajan päättymistä.

Savonlinnassa 1.4.2022

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA