Hyppää sisältöön

Kuulutus maa-aineslupapäätöksestä Peab Industri Oy

Asia

Ympäristönsuojelulain (527/2014) §170 ja maa-aineslain (555/1981) §16 mukainen maa-ainespäätös

Kuulutuksen julkaisupäivä

25.2.2022

Päätös

Rakennus- ja ympäristölautakunta 23.2.2022 §30

Tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemispäivästä eli 3.3.2022

Hakijat

Peab Industri Oy

Toiminnan sijainti

Kiinteistö Kalliola RN:o 740-544-12-7.

Päätöksen pääasiallinen sisältö

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää liittää kiinteistön Kalliola RN:o 740-544-12-7 Peab Industri Oy:lle kiinteistölle Kaakkolampi RN:o 740-512-32-50 myönnettyyn maa-aines- ja ympäristölupaan.

Tätä päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää.

Kuulutuksen nähtävilläpito

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 25.2.2022 – 4.4.2022 Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla https://www.savonlinna.fi/kuulutukset/

Päätöksen nähtävilläpito

Päätös on nähtävillä sähköisesti Savonlinnan kaupungin verkkosivulla osoitteessa Dynasty tietopalvelu : Savonlinnan kaupunki (oncloudos.com)

sekä Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelupalveluissa osoitteessa Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea muutosta Itä-Suomen hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Itä-Suomen hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 4.4.2022