Hyppää sisältöön

Kuulutus maa-ainesluvan siirtämisestä toiselle toiminnanharjoittajalle

Kuulutus maa-ainesluvan siirtämisestä toiselle toiminnanharjoittajalle

Asia

Ympäristönsuojelulain (527/2014) §170 mukainen maa-ainespäätös

Kuulutuksen julkaisupäivä

19.5.2022

Päätös

Rakennus- ja ympäristölautakunta 18.5.2022 §83

Tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemispäivästä eli 25.5.2022

Hakija

Maatalousyhtymä Ryttyniemi

Toiminnan sijainti

Ottamisalue sijaitsee Savonlinnassa, Hiekkaharju nimisellä kiinteistöllä RN:o 740-563-12-28

Päätöksen pääasiallinen sisältö

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää siirtää Pirjo ja Raimo Ilomäelle myönnetyn pöytäkirjaliitteen A mukaisen maa-ainesluvan Maatalousyhtymä Ryttyniemen nimiin tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulosta lukien. Uusi luvan haltija on velvollinen noudattamaan 25.11.2015 § 367 myönnettyä maa-aineslupaa.

Tätä päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää.

Kuulutuksen nähtävilläpito

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 19.5.2022 – 17.6.2022 Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla https://www.savonlinna.fi/kuulutukset/

Päätöksen nähtävilläpito

Päätös liitteineen on nähtävillä 19.5.2022 – 17.6.2022 Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelupalveluissa osoitteessa Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea muutosta Itä-Suomen hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Itä-Suomen hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 24.6.2022

YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT