Hyppää sisältöön

Kuulutus meluilmoituspäätöksestä

Asia

Ympäristönsuojelulain (527/2014) §118 mukainen melupäätös

Kuulutuksen julkaisupäivä

12.6.2024

Päätös

Ympäristöpäällikön viranhaltijapäätös 12.6.2024 § 61

Tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemispäivästä eli 19.6.2024

Hakija

Pääkonttori ry

Toiminnan sijainti

Riihisaari

Päätöksen pääasiallinen sisältö

Pääkonttori ry on tehnyt Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle 31.5.2024 vireille tulleen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta koskien 15.6.2024 klo 17:00 – 19:00 välisenä aikana järjestettävää ulkoilmakonserttia. Ympäristöpäällikkö päättää hyväksyä ilmoituksen päätöksessä annettavia määräyksiä noudattaen.

Tätä päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää.

Kuulutuksen nähtävilläpito

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 12.6.2024 – 19.7.2024 Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla https://www.savonlinna.fi/kuulutukset/

Päätöksen nähtävilläpito

Päätös liitteineen on nähtävillä Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelupalveluissa osoitteessa Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 19.7.2024