Hyppää sisältöön

Kuulutus meluilmoituspäätöksestä

Asia

Ympäristönsuojelulain (527/2014) §118 mukainen melupäätös

Kuulutuksen julkaisupäivä

12.6.2024

Päätös

Ympäristöpäällikön viranhaltijapäätös 12.6.2024 § 64

Tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemispäivästä eli 19.6.2024

Hakija

Loikansaaren Kulttuuri ry

Toiminnan sijainti

Puistokatu 4 ja Uimahallinkatu 2

Päätöksen pääasiallinen sisältö

Loikansaaren Kulttuuri ry on tehnyt Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle 20.5.2024 vireille tulleen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta koskien 14.-15.6.2024 järjestettävää Moottorisahauksen SM-kilpailua. Melua aiheutuu yhdestä moottorisahasta kerrallaan Huwilan piha-alueella osoitteessa Puistokatu 4 sekä äänentoistolaitteista osoitteessa Uimahallinkatu 2. Tapahtuma alkaa sekä perjantaina että lauantaina klo 9. Tapahtuma päättyy perjantaina klo 20 mennessä ja lauantaina klo 16 mennessä (moottorisahojen käyttö päättyy ennalta arvioiden lauantaina klo 14). Ympäristöpäällikkö päättää hyväksyä ilmoituksen päätöksessä annettavia määräyksiä noudattaen.

Päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää.

Kuulutuksen nähtävilläpito

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 12.6.2024 – 19.7.2024 Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla kaupungin verkkosivuilla osoitteessa  https://www.savonlinna.fi/kuulutukset/

Päätöksen nähtävilläpito

Päätös liitteineen on nähtävillä Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelupalveluissa osoitteessa Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 19.7.2024