Hyppää sisältöön

Kuulutus meluilmoituspäätöksestä

Asia

Ympäristönsuojelulain (527/2014) §118 mukainen melupäätös

Kuulutuksen julkaisupäivä

20.6.2024

Päätös

Ympäristöpäällikön viranhaltijapäätös 19.6.2024 § 68

Tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemispäivästä eli 27.06.2024

Hakija

Savon Camping Oy

Toiminnan sijainti

Savonlinnan kaupunki, Vuohimäen leirintäalue osoitteessa Pärnäläntie 21

Päätöksen pääasiallinen sisältö

Savon Camping Oy on tehnyt 12.6.2024 ympäristönsuojeluviranomaiselle saapuneen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta koskien ulkoilmakonsertteja

21.6.2024 klo 18-23, 22.6.2024 klo 18-23, 5.7.2024 klo 18-01, 6.7.2024 klo 18-01 13.7.2024 klo 18-23, 26.7.2024 klo 18-23, 10.8.2024 klo 18-23 ja 24.8.2024 klo 18-01. Tapahtuman 24.8.2024 päätteeksi järjestetään ilotulitus.

Ympäristöpäällikkö päättää hyväksyä esitetyn ilmoituksen päätöksessä annettavia määräyksiä noudattaen.

Päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää.

Kuulutuksen nähtävilläpito

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 20.6.2024 – 27.7.2024 Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla https://www.savonlinna.fi/kuulutukset/

Päätöksen nähtävilläpito

Päätös liitteineen on nähtävillä Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelupalveluissa osoitteessa Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 27.7.2024

YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT