Hyppää sisältöön

Kuulutus meluilmoituspäätöksestä

Asia

Ympäristönsuojelulain (527/2014) §118 mukainen melupäätös

Kuulutuksen julkaisupäivä

28.6.2024

Päätös

Ympäristöpäällikön viranhaltijapäätös 27.6.2024 § 71

Tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemispäivästä eli 5.7.2024

Hakija

Savonlinnan Oopperajuhlat

Toiminnan sijainti

Olavinlinna, Kellotorni

Päätöksen pääasiallinen sisältö

Savonlinnan Oopperajuhlien Kannatusyhdistys ry. on tehnyt Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle 13.6.2024 saapuneen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta koskien 5.7. – 4.8.2024 pääsääntöisesti klo 18:00 – 19:00 välisenä aikana järjestettäviä oopperaesitysten alkamiskuulutuksia.

Ympäristöpäällikkö päättää hyväksyä esitetyn ilmoituksen.

Päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää.

Kuulutuksen nähtävilläpito

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 28.6.2024 – 4.8.2024 Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla https://www.savonlinna.fi/kuulutukset/

Päätöksen nähtävilläpito

Päätös liitteineen on nähtävillä Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelupalveluissa osoitteessa Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 4.8.2024.

YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT