Hyppää sisältöön

Kuulutus meluilmoituspäätöksestä

Asia

Ympäristönsuojelulain (527/2014) §118 mukainen melupäätös

Kuulutuksen julkaisupäivä

3.7.2024

Päätös

Ympäristötarkastajan viranhaltijapäätös 3.7.2024 § 1.

Tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemispäivästä eli 10.07.2024

Hakija

Linna Sulkis Oy

Toiminnan sijainti

Savonlinnan kaupunki, Kulmatie 5

Päätöksen pääasiallinen sisältö

Linna Sulkis Oy on tehnyt Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle 18.6.2024 saapuneen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta koskien ulkoilmakonserttia 6.7.2024 klo 20:00-23:00 osoitteessa Kulmatie 5, Savonlinna.

Ympäristötarkastaja päättää hyväksyä esitetyn ilmoituksen päätöksessä annettavia määräyksiä noudattaen.

Päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää.

Kuulutuksen nähtävilläpito

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 3.7.2024 – 9.8.2024 Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla kaupungin verkkosivuilla osoitteessa https://www.savonlinna.fi/kuulutukset/

Päätöksen nähtävilläpito

Päätös liitteineen on nähtävillä Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelupalveluissa osoitteessa Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 9.8.2024

YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT