Hyppää sisältöön

Kuulutus meluilmoituspäätöksestä

Asia

Ympäristönsuojelulain (527/2014) §118 mukainen melupäätös

Kuulutuksen julkaisupäivä

10.7.2024

Päätös

Ympäristötarkastajan viranhaltijapäätös 10.7.2024 § 2.

Tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemispäivästä eli 17.07.2024

Hakija

Ravintola Linnakrouvi Korpi Krouvi Oy

Toiminnan sijainti

Savonlinnan kaupunki, Ravintola Linnakrouvi, Linnankatu 7

Päätöksen pääasiallinen sisältö

Ravintola Linnakrouvi Korpi Krouvi Oy on tehnyt Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle 2.7.2024 saapuneen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta koskien 14.7.2024 ja 10.8.2024 järjestettäviä ulkoilmakonsertteja Ravintola Linnakrouvissa osoitteessa Linnankatu 7. 10.8. esiintyvät yhtyeet ovat akustisia ja esiintymisajat ovat klo 20:00-23:00. 14.7. esiintyvät yhtyeet ovat blues-trioja, jotka käyttävät äänentoistoa ja esiintymisajat ovat klo 18:00-22:00.

Ympäristötarkastaja päättää hyväksyä esitetyn ilmoituksen päätöksessä annettavia määräyksiä noudattaen.

Päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää.

Kuulutuksen nähtävilläpito

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 10.7.2024 – 16.8.2024 Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla kaupungin verkkosivuilla osoitteessa https://www.savonlinna.fi/kuulutukset/

Päätöksen nähtävilläpito

Päätös liitteineen on nähtävillä Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelupalveluissa osoitteessa Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 16.8.2024

YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT