Hyppää sisältöön

Kuulutus meluilmoitusta koskeneen päätöksen täydentämisestä

Asia

Ympäristönsuojelulain (527/2014) §118 mukainen melupäätös

Kuulutuksen julkaisupäivä

16.5.2024

Päätös

Ympäristöpäällikön viranhaltijapäätös 14.5.2024 § 56

Tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemispäivästä eli 23.05.2024

Hakija

Peab Industri Oy

Toiminnan sijainti

Savonlinnan kaupunki, Valtatie 14 alueella Ruislahti – Nojanmaa – Kulennoinen sekä Kaakkolammen koneasema

Päätöksen pääasiallinen sisältö

Peab Industri Oy on hakenut ympäristöpäällikön päätökseen meluilmoituksen hyväksymisestä 13.5.2024 § 54 jatkoaikaa 13.6.2024 saakka. Ympäristöpäällikkö päättää hyväksyä jatkoaikahakemuksen siten, että Peab Industri Oy:n meluilmoituksen tarkoittamaa toimintaa voidaan jatkaa 13.6.2024 saakka. Jatkoajalla on noudatettava päätöksessä 13.5.2024 § 54 annettuja määräyksiä.

Tätä päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää

Kuulutuksen nähtävilläpito

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 16.5.2024 – 22.6.2024 Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla https://www.savonlinna.fi/kuulutukset/

Päätöksen nähtävilläpito

Päätös liitteineen on nähtävillä Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelupalveluissa osoitteessa Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 22.6.2024

YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT