Hyppää sisältöön

Kuulutus ympäristöpäällikön viranhaltijapäätöksestä

Asia

Päätös Luhtislammen ampumaradan melumittaussuunnitelmasta

Kuulutuksen julkaisupäivä

20.6.2024

Päätös

Ympäristöpäällikön viranhaltijapäätös 19.6.2024 § 65

Tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemispäivästä eli 27.6.2024

Päätöksen pääasiallinen sisältö

Luhtislammen ampumarataa hallinnoivat yhdistykset ovat esittäneet 7.6.2024 melumittaussuunnitelman. Ympäristöpäällikkö päättää hyväksyä melumittaussuunnitelman esitetyssä muodossaan.

Kuulutuksen nähtävilläpito

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 20.6.2024 – 27.7.2024 Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla kaupungin verkkosivuilla https://www.savonlinna.fi/kuulutukset/

Päätöksen nähtävilläpito

Päätös liitteineen on nähtävillä Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelupalveluissa osoitteessa Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 27.7.2024.