Hyppää sisältöön

Kuulutus ympäristöpäällikön viranhaltijapäätöksestä

Asia

Toiminnanharjoittajan vaihtuminen Vuohimäen leirintäalueella

Kuulutuksen julkaisupäivä

20.6.2024

Päätös

Ympäristöpäällikön viranhaltijapäätös 19.6.2024 § 69

Tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemispäivästä eli 27.6.2024

Päätöksen pääasiallinen sisältö

Ympäristöpäällikkö päättää siirtää Savonlinna Camping Oy:n leirintäaluetoiminta koskevan hyväksymispäätöksen nykyisen toiminnanharjoittajan Savon Camping Oy:n nimiin. Toiminnassa tulee noudattaa päätöksessä mainittuja määräyksiä.

Kuulutuksen nähtävilläpito

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 20.6.2024 – 27.7.2024 Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla kaupungin verkkosivuilla https://www.savonlinna.fi/kuulutukset/

Päätöksen nähtävilläpito

Päätös liitteineen on nähtävillä Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelupalveluissa osoitteessa Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 27.7.2024.