Hyppää sisältöön

Maa-aines- ja ympäristölupahakemus

Kerimäen Savisaari Oy hakee maa-aineslain (555/1981) mukaista maa-ainesten ottamislupaa 71 000 m3krt:n kokonaisottomäärälle sekä ympäristösuojelulain (527/2014) mukaista ympäristölupaa murskaustoiminnalle kiinteistölle Sievarin sora-alue RN:o 740-580-4-38.

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 26.4. – 25.5.2023 Savonlinnan kaupungin verkkosivuilla. Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana nähtävillä ympäristönsuojelupalveluissa osoitteessa Olavinkatu 27.

Asianosaisilla on mahdollisuus tehdä muistutuksia lupa-asian johdosta. Muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä.

Hakemusta koskevat muistutukset ja mielipiteet on toimitettava ennen kuulutusajan päättymistä rakennus- ja ympäristölautakunnalle osoitteeseen Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna tai sähköpostitse ymparistonsuojelu@savonlinna.fi.