Hyppää sisältöön

Maa-aineslupahakemuksen vireilletulokuulutus

Yksityinen elinkeinonharjoittaja hakee kymmeneksi vuodeksi maa-aineslain (555/1981) mukaista maa-aineksen ottamislupaa 54 000 m3krt:n kokonaisottomäärälle kiinteistölle Kortelahti RN:o 740-521-3-32.

KUULUTUSAIKA

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 23.6 – 22.7.2021 Savonlinnan kaupungin verkkosivuilla.

ASIAKIRJAT

Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana nähtävillä ympäristönsuojelupalveluissa osoitteessa Olavinkatu 27.

MUISTUTUKSET

Hakemusta koskevat muistutukset on toimitettava rakennus- ja ympäristölautakunnalle osoitteeseen Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna tai sähköpostitse ymparistonsuojelu@savonlinna.fi , ennen kuulutusajan päättymistä.

Savonlinnassa 23.6.2021

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA